Anskaffelsesrådgiver – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Høst 2021
Varighet: Høst 2021 – sommer 2022 (opsjon inntil 1 år)

Function

  • Prosessledelse, rådgivning og bistand i alle faser av anskaffelsesprosessen, fra behov til leveranse
  • Strategisk anskaffelsesrettslig rådgivning
  • Kontraktsforhandlinger
  • Oppfølging av leveranser og leverandører
  • Håndtering av innsynsbegjæringer, klager og tvisteløsning

Requirements

  • Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimum bachelornivå
  • Minimum 5 års relevant erfaring
  • Erfaring med offentlige anskaffelser, evaluering og forhandlinger
  • Erfaring fra prosessledelse, rådgivning og bistand i anskaffelsesprosesser
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24619