Automasjons Ingeniør – Sandefjord/Oslo/Stavanger/Bergen

Introduction

Work Location: Bergen
Duration: Snarest – 2 år
Num pos: 2

Function

• Dokument og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED
• Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
• Definere og utarbeide løsninger for PCS, PSD, ESD, B&G og PDCS systemer
• Utarbeide C&E, SCD, sekvensdiagram, FS, IO liste og tilsvarende
• Deltakelse på FAT og SAT
• Site survey

Requirements

• Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra multidisipline olje-og gass prosjekter, fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter.
• Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt.
• Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign, relevante EU-direktiver med tilhørende harmoniserte standarder samt internasjonale standarder. Erfaring med Equinors tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.
• Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som C&E, SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.
• Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.

Utdannelse:
• Minimum Bachelor eller høyere

Ønskelig erfaring med verktøy:
• Smartplant
• Visio
• MS office
• PIMS

Krav til språk:
• Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

David Sjåstad
Recruiter
david.sjaastad@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28107