Byggeleder – Moss

Introduction

Work location: Moss
Start date: ASAP
Duration: ASAP – inntil 1år (opsjon inntil 1år + inntil 1år)

Function

 • Sette seg og sitt team inn i kontraktens bestemmelser, samt jobbe for et godt samarbeidsklima med entreprenør.
 • Være kunden sin representant for byggherreorganisasjonen ute på anlegget.
 • Følge opp HMS for anleggsarbeidene i sin del av kontrakten med fokus på risiko, planlegging og oppfølging.
 • Følge opp entreprenørens kontrollaktiviteter med fokus på teknisk kvalitet.
 • Vurdere omfang av kontroller på bakgrunn av kontrakt, risiko og kritikalitet.
 • Utarbeide en kontrollplan og sikre at aktivitetene gjennomføres.
 • Følge opp at rapportering er korrekt og føre dagbok med løpende oppdatert status på anlegget.
 • Sikre at de nødvendige tekniske vurderingene gjøres i henhold til endringsregimet i kontrakt.
 • Bidra i prosjektets byggemøter med entreprenør.
 • Koordinere grensesnitt som kan påvirke for HMS, fremdrift, økonomi og kvalitet, for eksempel tilstøtende entreprenører, kommunale etater, grunneiere o.l. som påvirkes av anleggsdriften.
 • Medvirke til overlevering av FDV og sluttdokumentasjon iht. kontrakt
 • Medvirke til videreutvikling av byggeledelse som fag hos kunden.
 • Byggeleder kan bistå prosjektleder i andre oppgaver i prosjektorganisasjonen som er naturlig og riktig i fh.t best mulig utnyttelse i prosjektet.

Requirements

 • Høyere utdanning innen planlegging, tekniske fag, bygg og anleggsfase og minst 5-10 års erfaring fra bygge og anleggsvirksomhet.
 • Dokumentert byggeledererfaring fra anlegg, gjerne komplekse samferdselstiltak med mange aktører og grensesnitt.
 • Kjennskap/erfaring fra konstruksjoner er ønskelig.
 • Kunnskap om HMS i anleggsvirksomhet.
 • God kontraktsforståelse.
 • God engelsk skriftlig/muntlig.
 • Teamorientert, erfaring fra tverrfaglig teamarbeid.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:


Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24134