Byggeleder – Setermoen

Introduction

Arbeidssted: Setermoen
Oppstart: 31.05.2023
Varighet: 27.09.2024
Stillingsprosent: 60-40% stillingsprosenten vil kunne variere ihht. Prosjektets øvrig status

Function

 • Implementere kvalitetsplan for å sikre at egne arbeider utføres i henhold til gjeldene forskrifter og kontraktens krav
 • Utarbeide kontrollplan for rutinemessige og spesielle kvalitetskontroller som skal utføres for å verifisere at kontraktens krav, gjeldene offentligrettslige krav samt kvalitetsplan oppfylles
 • Dokumentere at kontroll i henhold til planen er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav
 • Delta på oppstartsmøte ved egen kontraktsinngåelse, og ellers alle møter som PL innkaller til
 • Utarbeide og oversende månedsrapport for prosjektene
 • Bistå Kunden ved evt. rettslige konflikter med entreprenører og leverandører
 • Inneha rollen som KU i utførelsesfasen

Requirements

 • Beherske flytende norsk, muntlig og skriftlig
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole (bachelornivå/masternivå), gjerne ingeniørutdanning bygg og anlegg.
 • Må kunne autoriseres til nivå begrenset. Skal inneha klareringsnivå eller kunne klareres for klareringsnivå Hemmelig.
 • Minimum 5 års relevant erfaring som byggeleder innen tilsvarende prosjekter
 • Erfaring med kontraktsoppfølging (NS 8405)

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1


Location

ID

Job ID: #30080