Byggeledere Østlandet – Oslo

Introduction

Oppdragets varighet:

Må kunne tiltre i perioden 25.01.22 – 10.02.22
Varighet frem til 31.12.23, med muligheter for forlengelse inntil 2 år.


Function

Byggeleder Bygg/KU
– Skal i første rekke ivareta arbeidsomfanget knyttet til entreprisens bygningsmessige arbeider i tillegg til å inneha SHA-KU rollen i prosjektet.

Byggeleder Elektro
– Skal i første rekke ivareta arbeidsomfanget knyttet til entreprisens Elektroarbeider.

Byggeleder VVS
– Skal i første rekke ivareta arbeidsomfanget knyttet til entreprisens VVS arbeider.


Andre oppgaver vil kunne bli tillagt ved behov.

Requirements

Byggeleder – KU

 • Erfaring som BL bygg og SHA-KU fra utbyggingsprosjekt der bygget er i drift med stor publikumsmasse i byggeperioden.
 • Bred erfaring som byggeleder fra byggherrestyrte entrepriser med bygg som hovedfagfelt inkludert erfaring fra konraktsoppfølging, varsel og endringsbehandling etter disse standardene
 • Erfaring fra oppfølging av entreprenør på byggeplass
 • Erfaring fra koordinering mot andre brukere og driftsavdelinger
 • Erfaring fra prosjektstyringsverktøy f.eks. PIMS365 eller tilsvarende verktøy
 • Erfaring som Koordinator (KU) fra utbyggingsprosjekter. (KU har kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen)
 • 40 timers SHA kurs, koordinatorskolen eller arbeidserfaring som kompenserer for manglende kursbevis innen HMS

Byggeleder Elektro

 • Erfaring som BL elektro fra utbyggingsprosjekt der bygget er i drift med stor publikumsmasse i byggeperioden
 • Bred erfaring som byggeleder fra byggherrestyrte entrepriser med elektro som hovedfagfelt inkludert erfaring fra kontraktsoppfølging, varsel og endringsbehandling etter disse standardene
 • Erfaring fra oppfølging av entreprenør på byggeplass
 • Erfaring fra koordinering mot andre brukere og driftsavdelinger
 • Erfaring fra prosjektstyringsverktøy f.eks.. PIMS365 eller tilsvarende verktøy

Byggeleder VVS

 • Erfaring som BL VVS fra utbyggingsprosjekt der bygget er i drift med stor publikumsmasse i byggeperioden.
 • Bred erfaring som byggeleder fra byggherrestyrte entrepriser med VVS som hovedfagfelt inkludert erfaring fra konraktsoppfølging, varsel og endringsbehandling etter disse standardene
 • Erfaring fra oppfølging av entreprenør på byggeplass
 • Erfaring fra koordinering mot andre brukere og driftsavdelinger
 • Erfaring fra prosjektstyringsverktøy f.eks. PIMS365 eller tilsvarende verktøy


  Følgende egenskaper for alle rollene:

  • Selvstendig, strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
  • Gode samarbeidsevner
  • Løsningsorientert
  • Evne til å lukke saker fortløpende
  • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
  • Evne og vilje til å følge prosedyrer og arbeidsbeskrivelser
  • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
  • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
  • Byggeleder må kunne jobbe strukturert og ryddig, ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter samt følge opp prosedyrer og arbeidsbeskrivelser på en god måte.
  • Byggelederne skal være løsningsorienterte og evne å lukke saker etter hvert som de oppstår. Det er viktig at Byggelederne kan arbeide selvstendig, og at de fremstår som trygge og med autoritet

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.


Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25748