Commissioning Eng (E&I) – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Duration: ASAP – 31.12.2022


Function

• Oppfølging av installasjon av E&I
• MC utsjekk av installert utstyr, elektro og Instrument
• Oppfølging av status i ProCoSys, SAP og STID
• Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene.
• Identifisere evt. Kvalitetsproblemer, anbefale løsninger / forbedringer og overvåke korrektive tiltak.
• Kontinuerlig oppdatering av AsBuilt, sjekklister og sertifikater for pågående arbeid.
• Kalle inn til punch-runder og overlevering av utført arbeid.
• Følge opp MC dokumentasjonen under installasjonsperioden, samt kvittere ut MC sertifikater.
• Utføre commissioning aktiviteter og sørge for at systemer blir testet i henhold til godkjent prosedyre
• Klargjøre dokumentasjon for overlevering til drift

Requirements

Krav til utdannelse:
• Teknisk Fagskole eller høyere innen Elektro/Instrument
• Erfaring med MC og Commissioning
• Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang relevant erfaring

Krav til arbeidserfaring:
• Erfaring med bruk av kunden og Equinor sine datasystemer
• Erfaring som E&I felt/MC ingeniør og commissioning

Krav til kvalifikasjoner:
• Gode kommunikasjonsegenskapet både norsk og engelsk
• Lagspiller og åpen for dialog og konstruktive diskusjoner
• Selvstendig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andreas Rød
Recruiter
andreas.rod@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #27633