Commissioning – Prosedyreskriver (EIT) – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Duration: ASAP – 31.12.2022


Function

• Ansvarlig for etablering og utarbeidelse av commissioning prosedyrer i prosjektet
• Ansvarlig for å gi input til plan og bemanning for utførelse av commissioning prosedyrene offshore
• Ansvarlig for å definere omforent hand over strategi i samråd med operatør selskap
• Ha tett dialog med engineering og leverandører for å få nødvendig input til å utarbeide prosedyrene
• Rapportere til System Completion Manager
• Kvalifisert for offshore reiser i forbindelse med systemutprøving

Requirements

Krav til utdannelse:
• Primært elektro utdannet på høyskole nivå, høyspent og/eller tavlekompetanse er ønsket

Krav til erfaring:
• Erfaring med ProCoSys
• Erfaring fra tilsvarende posisjon

Krav til kvalifikasjoner:
• Erfaren i ProCoSys
• Gode kommunikasjonsevner, norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
• Forberedt på tider med reisevirksomhet
• Lojal, pålitelig, ansvarsbevisst og selvstendig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andreas Rød
Recruiter
andreas.rod@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #27657