Construction engineer elektrofagene – Bergen

Introduction

Work location: Bergen
Duration: 02.08.2021¨- 31.07.2022

Function

 • Utarbeide og vedlikeholde plan for oppfølgning i kundesystem for oppdragene i prosjektet
 • Assistere Installation Lead Onshore, med metodestøtte for installasjonene
 • Etablere jobbkortstruktur i IFS
 • Assistere prosjektet med å sjekke jobbkort laget av engineering
 • Utarbeide jobbkort for prosjekt som krever egne jobbsettere
 • Koordinering mellom installasjon og MC/Comm i forbindelse med MC og handoverstrategi
 • Utarbeide grunnlag til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner

Requirements

 • Fagbrev fra relevant fagdisiplin
 • Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende fagbrev
 • 5 års relevant erfaring innen prosjektering/installasjon og overlevering i prosjekter
 • Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving innen elektrofagene
 • Ønsket:
 • Kjennskap til Equinor sine innretninger som driftes fra Bergen.
 • Erfaring i bruk avfølgende applikasjoner: IFS, SAP og ProCoSys

Personal qualities

 • Målrettet og systematisk
 • God faglig og tverrfaglig forståelse
 • Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder, både på norsk og engelsk
 • Analytisk og dynamisk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trygve Sandvik
trygve.sandvik@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24777