Construction Engineer – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Duration: 03.10.2022 – 03.10.2023

Organization

x

Function

• Utarbeide installasjonsstrategi dokument som beskriver omfang og sekvenser mm.
• Utarbeide og vedlikeholde prosjektplaner i våre kundesystem.
• Utarbeide forventningsrettet installasjonsestimat basert på vekt og norm i studie og realisering.
• Etablere jobbkortstruktur i IFS samt opprette arbeidsordrer i kundesystem.
• Gjennomføre survey offshore samt utarbeide survey rapport.
• Assistere Installasjonsleder land med metodestøtte i forkant og under installasjon.
• Assistere prosjektet med metodestøtte samt kvalitetssikring av underlag og jobbkort.
• Koordinering mellom installasjon og MC/Comm i forbindelse med MC og handoverstrategi.

Requirements

• Fagbrev innen elektro, instrument, piping, struktur
• Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende fagbrev.
• Min. 5 års relevant erfaring innen prosjektering/installasjon og overlevering i prosjekter.
• Relevant offshoreerfaring

Ønsket:
• Kjennskap til Equinor sine styringssystemer og kundesystemer
• Erfaring i bruk av følgende applikasjoner: IFS, SAP og ProCoSys

Personlige egenskaper
• Målrettet og systematisk
• God faglig og tverrfagligforståelse
• Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder
• Analytisk og dynamisk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Ole Martin Farsethås
Regional Manager
ole.martin.farsethas@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28291