Contract Manager (Driftssentralsystem) – Oslo

Introduction

Oppstart: Estimert til tidligst 15.9.

Varighet: 1 år, med opsjon for ytterligere inntil 1 år

Omfang: 80-100%

Function

Prosjektet har behov for bistand til anskaffelser, leverandør- og kontrakts-styring.

Kontraktsstyring består i oppfølging av avtale både mot faktiske leveranser, rapporter og ettersyn i møter med leverandører og Kundens egne miljøer.

Arbeidet med å forbedre dagens leverandørstyring vil også kreve økt kapasitet utover dagens bistand.

En del av oppgavene blir erfaringsoverføring til Kundens egne roller i og omkring prosjektet.

Requirements

Krav til kompetanse:

  • Solid erfaring (5+ år) med anskaffelser og contract management av IT-prosjekter og IT-tjenester (drift / forvaltning).
  • Engelsk språk – (forretnings-engelsk og avtale-engelsk).

Erfaring fra aktiv deltagelse i større / komplekse IT-prosjekter i et leverandørgrensesnitt er en fordel.


Andre krav
:

  • Ressursen/kandidaten må oppfylle vilkåret vedr. statsborgerskap ref. konkurransegrunnlaget om kritisk infrastruktur
  • Ressursen/kandidaten må kunne sikkerhetsklareres

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27772