Program/Change Manager Partner Ecosystem – Arnhem

Function

Short description scope / activities department or team:

Grid Field Operations Excellence works for the GFO Director and also on behalf of the three GFO businesses to drive “One for all – All for one” behaviours and results, as well as to create synergies that yield overall results that are more than what could be achieved by the sum of each business in isolation. This includes providing a wide range of Functional Excellence solutions in three Teams. For the Implementation of a new Strategic Growth Initiative, that includes a significant Transformational Change Management component, we require this new Program Manager position in Excellence initially with focus on the NL Growth Portfolio. The Program Manager will drive the Implementation and Transformational change towards new ways of working from the former Traditional procurement models to a Partner Ecosystem. Close collaboration of this role with particularly the Project & Maintenance Engineering Department in the GFO-N Netherlands, the Digitalization and Process Excellence Directorate, the Projects Directorate and the Supply Chain Management Directorate is a pre-requisite for successful delivery.

Main tasks and responsibilities:

 • Implement and sustain the new partner supply chain platform concept
 • Optimize leveraging own critical scarce resources by increasing risk based outsourcing whilst maintaining the appropriate controls (safety, technical, commercial etc.)
 • Based on established Framework contracts in the Netherlands, implementation, embedding, change management and further joined improvements of these contracts with the aim to accelerate output increase through building sustainable long term partnerships with suppliers, contractors and other partners in our sector
 • Replication of successful pilots and approaches across GFO thru fit-for-purpose scaling, taking due account of capacity and capabilities in- (TenneT) and external (the market and other stakeholders)
 • Proactively collaborating with the SCM unit and GFO-E Advisor contract & performance building the sustainable long term partnerships with suppliers, contractors and other partners in our sector
 • Deepening relationships and increasing speed, effectiveness and efficiency in the supply chain through simplification, standardization and automation across project /asset lifecycle development phases w/o obviously compromising safety and asset integrity

The Program Manager is expected to

 • Cooperate with Program Teams on diverse Strategic Initiatives in our Agile Change Management Portfolio, e.g. GFO Transformation 2023 , BIM (and Systems Engineering), Digitalization, Technology and Innovation to ensure a successful integration of and alignment with these Strategic Initiatives
 • Seamlessly integrate and align with already initiated concepts, contracts and initiatives, notably EU303 framework for substations implementation, TUPO- portfolio maximization and acceleration of building new customer connections (incl. establishing partnerships with selected clients/DSO’s) and where appropriate integration with other programs like the Bay Replacement Program
 • And the Program Manager is expected to actively contribute to establishing a top class safety culture and an environment in which it is possible for everyone to go home safe every day. This requires the incumbent to develop his own safety leadership skills and that of staff in all layers of the department to establish a culture of care and trust in which people feel empowered and will achieve goal zero

Continue reading “Program/Change Manager Partner Ecosystem – Arnhem”

Contract Manager – Weert

Function

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een contract- en aanbestedingsstrategie voor projecten en het verder gezamenlijk met het projectteam opstellen en beheersen van het contractdossier gedurende de verdere voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden richting de opdrachtnemers. Deze contracten zijn gekoppeld aan projecten in een uitdagende (elektro)-technische infrastructurele omgeving in de (beheer)organisatie in de Area South. Ook ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van het projectteam ten aanzien van de verschillende contractvormen als UAV en UAV-gc. Als contractmanager val je hiërarchisch onder de projectleider en ben je onderdeel van de afdeling Project Execution Area South.

Wat zijn je belangrijkste werkzaamheden?

 • Opstellen van contract- en aanbestedingsstrategie in samenspraak met het projectteam, PME PEN afdeling en de strategische inkoper (verminderd van toepassing binnen raamcontract EU303).
 • Opstellen van een aanbesteding gereed contractdossier in samenspraak met het projectteam, PME PEN afdeling en de strategische inkoper.
 • Onderdeel uitmaken van het aanbesteding- en beoordelingsteam om te komen tot een keuze van een opdrachtnemer (verminderd van toepassing binnen raamcontract EU303).
 • Integraal beheersen van het contractdossier gedurende de uitvoering van het contractdossier op het gebied van o.a. Contractbeheersplan, Eisenanalyse, Verificatie en Validatie en Request for Change verzoeken.
 • Verzorgen en begeleiden van een eventueel benodigde ondersteunende raamcontractpartij voor Systeem Gerichte Contractbeheersing.
 • Aansturen van het voorbereiden en uitvoeren van Systeem Gerichte Contractbeheersing op het gebied van o.a. plannen van intake- en outtake gesprekken ter voorbereiding op systeem-, proces- en producttoetsen en het afhandeling van de uitkomsten van deze toetsen.
 • Formele monitoring van de contractuele prestaties van de opdrachtnemer conform de SPM methodiek.
 • Het (mede) initiëren en implementeren van optimalisaties in algemene werkprocessen en specifiek integraal contractmanagement.

Continue reading “Contract Manager – Weert”

Consultant/Advisor – Digital team – Arnhem

Function

Werkzaamheden:

Zie jij jezelf de verbinding leggen tussen het digitalisering programma aan de ene kant en de gebruikers aan de andere kant? Dan is deze rol iets voor jou. Binnen het team van Dare to be Digital zijn we namelijk op zoek naar een verbinder. In deze rol ben je de spin in het web tussen de verschillende pijlers van Dare to be Digital en de marktpartijen. Je bent een belangrijke schakel in het soepel laten verlopen van het implementatie programma. Je weet snel de juiste informatie op te halen en te verspreiden. Je kan effectief de performance van het programma beoordelen en je houdt voorstellen van gebruikers voor verbeteracties bij. Zo analyseer en rapporteer je onder andere over de impact van de uitgevoerde investeringen en de tekortkomingen daarvan.

Binnen het Dare to be Digital team bestaan jouw belangrijkste verantwoordelijkheden uit:

• Het VS2 aanspreekpunt zijn van DTBD. Zowel intern (UAV-gc werkgroep, DTBD team) als extern (marktpartijen);

• Het verzamelen en implementeren van VS2 ‘Lessons learned’;

• Acteren als de spin in het web in de communicatie tussen interne en externe stakeholders;

• Het verder ontwikkelen van de VS2;

• Het rapporteren en communiceren van de voortgang met je duo-collega / interne coach.

Continue reading “Consultant/Advisor – Digital team – Arnhem”

Senior Reliability Engineer – Groningen

Function

Wat ga je doen?

Als Senior Reliability Engineer ben je op strategisch-tactisch niveau verantwoordelijk voor het vaststellen en optimaliseren van het onderhoudsprogramma van al onze installaties en stations.

Het doel hierbij is het op strategisch vereiste niveau krijgen van de beschikbaarheid van onze transport systemen tegen zo laag mogelijke kosten.

Je beïnvloed Asset management om te komen tot heldere afspraken tussen beleid en uitvoering.

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Vaststellen van onderhoudsoptimalisaties op basis van analyses en verificaties en deze toetsen aan de door Asset Management gestelde eisen;
 • Je ontwikkelt nieuwe initiatieven die bijdragen aan efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering;
 • Je beïnvloedt het management om bovengenoemde initiatieven te doen slagen;
 • Je coördineert de activiteiten van het onderhoudsoptimalisatie team;
 • Continue optimaliseren op basis van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en kosten;
 • Je signaleert optimalisatie mogelijkheden door onderhoudsdata te analyseren;
 • Je gebruikt hiervoor de resultaten van simulatiemodellen (RAM);
 • Je informeert zowel management als de werkvloer over wijzigingen in het onderhoudsproces;
Continue reading “Senior Reliability Engineer – Groningen”

Planner – Born (Zuid regio)

Function

Twee planners zijn samen verantwoordelijk voor een optimale planning van de werkzaamheden binnen de regio OLZ. Een spilfunctie voor ons team van zo’n 25 man. Ook als beheerder van het magazijn is de planner een belangrijke speler voor het team. Je plant onder andere afspraken, bestelt materiaal en maakt deze beschikbaar voor de technici. Gezamenlijk met je collega regioplanner zorg je voor de uitgifte, inname en keuringen van gereedschappen.

Wat ga je doen?

Als Regioplanner ben jij als het ware de smeerolie van de regio OLZ. Door de onderhoudswerkzaamheden van de ongeveer 25 technici in de regio te plannen zorg jij voor de optimale inzet van de beschikbare capaciteit binnen de regio. Je doel is om elk jaar 100% uitvoering van de planning te realiseren. Hier ben je ook resultaatverantwoordelijk voor.

Naast je werk in de regio draag je ook bij aan het optimaliseren van de functie van regioplanner. Je schakelt gemakkelijk met andere regio’s en de landelijke capaciteitsplanners om op landelijk niveau de capaciteit te managen.

In de (nabije) toekomst liggen er, door de steeds veranderende organisatie, voldoende uitdagingen ten aanzien van de optimalisatie en coördinatie van de planning en de ondersteunende systemen.Continue reading “Planner – Born (Zuid regio)”

Project Leader Implementation (electrical background) – Enschede

Function

Alliander wil vanaf Q4/2021 in staat zijn om bij een aantal netbeheerders (DSO/TSO) pilots van haar nieuwe sensor product uit te voeren. Hiervoor zoeken wij een coördinerende projectleider die in staat is om maximaal vier projecten parallel te begeleiden. Dit kan zowel een digital twin in een experience center zijn als wel in een operationele omgeving.

Het sensor Platform is een software gedreven automatisering systeem voor Onderstations automatiseringen. Sinds medio 2020 werkt Alliander samen met haar klanten aan een tweede generatie waarbij vendor-onafhankelijkheid en standaardisatie centraal staat. Daarbij willen we gebruik maken van zoveel mogelijk op open source verkrijgbare software welke op een commercial off the shelf verkrijgbaar hardware platform wordt bedreven.

Als project engineer / leider neem je na de contractfase de leiding voor het binnen budget definiëren en opleveren van de afgesproken producten/diensten. Hierin ben je het primaire aanspreekpunt voor de klant en sparring partner voor het managementteam van Alliander.

Daarbij neem je een proactieve houding aan en ben je niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Na de oplevering blijf je het eerste aanspreekpunt voor de klant, waarbij je voor je binnen de gemaakte afspraken voor de benodigde ondersteuning zorgt en tegelijkertijd nieuwe kansen detecteert en via het ITIL proces terugkoppelt.

Continue reading “Project Leader Implementation (electrical background) – Enschede”

Cpaciteitsplanner – Hoogeveen

Function

Werkzaamheden en evrantwoordelijkheden:

Je bent eerste aanspreekpunt als het gaat om capaciteitsverzoeken en neemt het voortouw in het tijdig en gedragen totstandkoming van een integrale planning;

Je zorgt continu voor een actueel beeld van de benodigde en beschikbare capaciteit (zowel intern als extern) en signaleert knelpunten in doorlooptijden (VNB), resourcetekorten en projectrisico’s en komt met oplossingen; Je draagt bij aan het verbeteren van planningsmethodieken, templates en dashboards voor een strak proces en goede informatievoorziening om continue te blijven werken aan operational excellence

Je verzamelt en analyseert informatie voor het opstellen van een planning voor de uit te voeren werkzaamheden en houdt daarbij rekening met de relevante factoren als wet- en regelgeving, planologische context en vergunningstrajecten;


Je beoordeelt en toetst planningen, aanvragen die zijn opgesteld door project- en bouwleiders maar ook externe partners, signaleert knelpunten, stuurt bij zorgt voor een goede inpassing in het werkpakket en in vertaalt dit naar onze planning in systemen.

Je werkt met andere afdelingen aan regionale en integrale planning en zorgt voor een gedragen, afgestemde planning en draagt deze over aan voorbereiders in de uitvoering;

Je coördineert en begeleidt risicosessies, brengt met de diverse stakeholders de planningsrisico’s in kaart en zorgt voor invoering in het systeem;

Je levert managementinformatie met betrekking tot de realisatie van producten en doorlooptijden van onderhoud en projecten;

Continue reading “Cpaciteitsplanner – Hoogeveen”

Voorbereider – Hoogeveen

Function

Je werkt mee aan nieuwbouw en renovatie-projecten en programma’s die worden uitgevoerd in het noorden van het land. De komende jaren werken we bijvoorbeeld aan de renovatie, vernieuwing en uitbreiding van diverse hoogspanning stations, maar ook aan het bouwen van nieuwe velden op bestaande stations.

In deze veelzijdige functie ondersteun je de projectleider bij de planning, (risico) beheersing en besturing van multidisciplinaire projecten. Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de operationele en organisatorische aspecten binnen de projecten.

Je zorgt voor de inzet van medewerkers en aannemers en de bewaking hiervan en je rapporteert over planning, voortgang, stagnaties en uren aan de projectleider. De projectcoördinator werkt in teamverband intensief samen met o.a. het projectkernteam, de projectleider, project administrateurs, collega project coördinatoren en de planners.

Naast het bewaken van de kwaliteit, de financiën en de voortgang van projecten, heb je intensief contact met verschillende stakeholders en zorg je voor goed relatiebeheer.

In deze projecten werk je onder begeleiding van en rapporteer je aan de projectleider.

Je belangrijkste taken zijn o.a.:

• opstellen van detail project- en resourceplanningen m.b.v. Primavera;

• voeren van project planning, afstemmen van de planningen met betrokken partijen;

• voorbereiden van aanbestedingen en inkoop;

• vastleggen werkvoorbereidingsgegevens- en processen;

• zorgen voor benodigd materiaal en diensten van derden;

• opstellen en bewaken financiële prognoses en rapportage; je bent verantwoordelijk voor de samenstelling van de maandrapportage(s) met de juiste cashflow en ETC-voorspelling op basis van de input van het projectteam

• vastleggen van alle benodigde gegevens voor borging van het (digitale) projectdossier; je bent verantwoordelijk voor het documentbeheer

• opstellen van notulen van projectvergaderingen;

• signaleren, analyseren en rapporteren van contractafwijkingen, inclusief coördinatie van het ‘Request For Change’-proces;

• vastleggen van alle benodigde gegevens voor borging in het (digitale) projectdossier;

• voorbereiden van interne audits;

• beheren van Risicodossier en projectkwaliteitsplan.


Continue reading “Voorbereider – Hoogeveen”

Document controller – Arnhem

Function

 • Je bent deambassadeurenexpertop het gebied van documentmanagement: je kent het interne beleid en draagt het uit;
 • Je benteerste aanspreekpuntvoor de projectteams: je ondersteunt de projectteams in de vorm van advies en uitvoerende werkzaamheden en stuurt bij waar nodig;
 • Je werkt samen met collega’s van andere clusters aanuniformeringvan beleid en werkwijzen. Daarnaast draag je bij aan verbeterprojecten;
 • Je voertkwaliteitscontrolesuit waarbij je checkt of documenten volgens het documentmanagementbeleid in het projectdossier zijn gezet en stuurt bij waar nodig. Jerapporteertover de resultaten zodat er gericht verbeteringen kunnen worden doorgevoerd;
 • Je bentKey Uservan diverse (documentmanagement) systemen: je traint (nieuwe) medewerkers, beantwoordt vragen van gebruikers en signaleert systeemverbeteringen;
 • Je bent proactief betrokken bij dedocumentuitwisseling met Opdrachtnemersmet als doel dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je treft de nodige voorbereidingen om het projectdossier in te richten, monitort de documentenstroom en begeleidt het reviewproces;
 • Je levert een bijdrage aan deoverdracht naar de beheersorganisatiewanneer projecten worden afgerond;
 • Je ondersteunt bijhetvoorbereiden en verwerken van (bulk)documentatieen andere uitvoerende werkzaamheden die op het gebied van Documentmanagement naar voren komen.

Continue reading “Document controller – Arnhem”

Strategic SHE Expert – Arnhem

Function

As a strategic Safety, Health and Environment expert Offshore you:

prepare cross-area regulations, reports, procedures and concepts to ensure SHE compliance for a top class safety culture and to drive Safety, Health and Environment Excellence including ensuring a proactive communication

provide transparency on SHE performance of projects and operations

share best practices and lessons learned and you propose improvement measures

support Project Directors, Area Managers and the Management Team ensuring the implementation and compliance of legal and company-specific regulations

valid for the Netherlands

provide expert knowledge in one or more of the following professional disciplines including expert knowledge of the national Dutch valid laws and regulations: waste management, dangerous goods and hazardous substances, fire protection, emission and water protection, contractor management


Continue reading “Strategic SHE Expert – Arnhem”