Coördinerend Technisch Tekenaar – Groningen

Function

Als coördinerend technisch tekenaar ben je er in geval van nieuwbouwprojecten voor verantwoordelijk om op basis van een projectspecificatie een ontwerptekening te (laten) maken van een gasontvangststation, afsluiterlocatie, of meet-en regelstation. Deze tekeningen worden gemaakt in AutoCAD of AutoCAD plant 3D.

Je haalt je input uit de projectspecificatie, bestaande tekeningen, informatie uit het geografisch asset registratie systeem (Eagle) en externe informatiebronnen zoals bijvoorbeeld het Kadaster. En natuurlijk heb je regelmatig overleg met engineers en projectmanagers.

Bij realisatie van het project verwerk je de as built situatie. Daarbij maak je gebruik van de landmeetkundige as-built gegevens en de lijst met gebruikte materialen.

Soms zul je zelf uitvoering geven aan het tekenwerk, maar gezien de toenemende omvang van de projectportfolio zul je ook zeer regelmatig tekenwerk bij ingenieursbureaus beleggen. Jij bent in die gevallen intermediair tussen ingenieursbureaus en engineers. Je hebt dan ook een belangrijke rol in het ontwikkelen van de standaarden en het borgen van de kwaliteit van het opgeleverde werk.

Er wordt gewerkt met het ‘vier-ogen principe’ om onze kwaliteit te waarborgen. Je controleert daarom ook de uitgevoerde werkzaamheden van je collega’s.


Je signaleert trends, ontwikkelingen en knelpunten, analyseert deze en vertaalt ze naar consequenties voor jouw aandachtsgebied. Om de afdeling verder te brengen zet je jouw beste skills in als het gaat om continue procesverbetering. Je initieert en implementeert verbeteringen in processen en werkwijzen.

Continue reading “Coördinerend Technisch Tekenaar – Groningen”

Strategisch omgevingsmanager – Arnhem

Function

 • identificeren van relevante interne en externe stakeholders voor de activiteiten
 • pro-actief signaleren van belangrijke aandachtspunten voor stakeholders en daarop actie ondernemen
 • volgen van de actualiteit en ontwikkelingen en maken van de vertaalslag naar relevantie voor de projecten en de afdeling
 • regierol richting opdrachtnemers, waaronder het beoordelen van plannen en meerwerkoffertes
 • volgen van de actualiteit en ontwikkelingen en maken van de vertaalslag naar relevantie voor de projecten en de afdeling
 • onderhouden van intensieve relaties met relevante stakeholders
 • aanleggen en bijhouden van dossiers over relevante onderwerpen
 • voorbereiden van communicatie (presentaties, voorlichtingsmateriaal)
 • stroomlijnen van externe communicatie in samenwerking met de verschillende afdelingen
 • aansturen van het SOM-team in de projecten
 • deel uitmaken van de diverse projectteams en voorzien van actuele dossierinformatie richting de deelnemers
 • mede vorm en inhoud geven aan opgezette interne overlegstructuur op gebied van SOM
 • ontplooien van samenwerking met (externe) SOM-medewerkers in de projecten die spelen
Continue reading “Strategisch omgevingsmanager – Arnhem”

Specialist Ondersteuning – Logistiek – Hoogeveen

Function

De Specialist Ondersteuning Logistiek voorziet het gehele administratieve beheer van ingaande en uitgaande goederen. Samen met je collega specialist ondersteuning logistiek hou je de voorraden bij. Hieronder valt ook de logistieke uitdaging bij het transport van goederen en componenten in Nederland. Voorraadniveaus worden gemonitord en je signaleert tijdig wanneer componenten bijbesteld dienen te worden, met in je achterhoofd de verwachte levertijden en vraag uit de markt. Dankzij jou kritische blik geef je proactief advies over verbeteringen in voorraadbeheer, processen en het magazijn. Samen met het team staan jullie tijdig klaar om problemen te voorkomen en op te lossen.

 • Het creëren van bewustzijn, bij bijvoorbeeld het team, dat er altijd logistieke uitdagingen en verbeter mogelijkheden liggen. Deze met beide handen aanpakken en bespreekbaar maken is iets waar jij je hand niet voor om draait;
 • Besteld tijdig componenten ten behoeve van het voorraadniveau. Controleert inkomende en uitgaande goederen;
 • Zorgt voor de orde en netheid in het magazijn en van de voorraden.
Continue reading “Specialist Ondersteuning – Logistiek – Hoogeveen”

Data administrator – Gouda

Function

As a Data Administrator, your main responsibility will be making sure that the data is registered correctly according to existing work instructions, and check back with the projects if there is information missing / corrupted. In this way you fulfill a very important role in making sure good quality asset data & documentation is available.

Your activities include:

• Performing (complex) mutations in (Asset) registration systems

• Creating, editing, evaluating and testing and correcting migration files

• Checking asset data for accuracy, completeness and timeliness

• Working accurately and precisely (but also fast)

• Proactively reach out to internal stakeholders to inform on the progress or ask questions

Note that this is a temporary replacement vacancy but there are possibility to extend the contract depending on performance and fit within the team

Continue reading “Data administrator – Gouda”

Toezichthouder Tracé Activiteiten – Midden Nederland

Function

Als een Toezichthouder Tracé Activiteiten zorg je er dus voor dat werkzaamheden geen directe of indirecte schade veroorzaken aan de bij Gasunie in beheer zijnde installaties, leidingen en toebehoren. De veilige ligging van deze leidingen en toebehoren dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Als Toezichthouder Tracé Activiteiten ben je het laatste filter tussen de veilige ligging van de leidingtracés en de (grondroer)activiteiten die worden uitgevoerd. Bij onveilige situaties ben jij degene die het gesprek aangaat met de uitvoerende partij of uiteindelijk besluit de werkzaamheden stil te laten leggen. Je krijgt Informatie over grondroeractiviteiten door bijvoorbeeld één van vele meldingen van grondroeractiviteiten door derden, zoals graafwerkzaamheden in de nabijheid van onze leidingen, die we jaarlijks via de KLIC organisatie ontvangen.

Waar ga je werken?

Na een inwerk- en opleidingsperiode ga je aan het werk in het gebied dat ligt in de driehoek Papendrecht, Utrecht, Tiel. Deze ambulante functie doe je vanuit huis en je plant je werkzaamheden voornamelijk zelf in.

Een voorbeeld van een werkdag is:

Om 7.30 uur heb je afgesproken met een aannemer die nabij een Gasunie leiding graafwerkzaamheden uit moet gaan voeren. Je maakt afspraken met de aannemer over veiligheidsafstanden en ziet toe op de uitvoering. Daarna kies je een rijroute langs diverse bij Gasunie in beheer zijnde objecten om bij je volgende afspraak te komen, in dit geval het vooraf uitzetten van een leiding vanwege een aanstaande drainageklus. Hiervoor beschik je over nauwkeurige GPS apparatuur en een leidingzoeker. Daarna voer je nogmaals een controle uit langs werken in uitvoering en Gasunie objecten zodat je een visuele preventieve inspectie uit kunt voeren. Onderweg vervang je nog even snel een kapotte aanwijspaal. Bij thuiskomst doe je administratie en bereid je de volgende dag voor. De helikopter heeft verdachte werkzaamheden waargenomen waar je morgen eerst moet gaan kijken.

Continue reading “Toezichthouder Tracé Activiteiten – Midden Nederland”

Senior Project Manager / Business Developer Waterstof – Groningen / home office

Function

In deze functie ben je in de unieke positie om je kennis van de grootschalige waterstofprojecten te combineren met jouw kwaliteiten als ervaren Projectmanager en Business Developer. Jij krijgt hierin zeer veel vrijheid om kansen en mogelijkheden die je ziet verder te ontwikkelen en te realiseren. Jouw taken en verantwoordelijkheden:

In een complexe markt- en waterstof ontwikkelingen ben je verantwoordelijk voor:

Aansturen van multidisciplinaire teams en (internationale) overkoepelende projecten met grote impact (Capex >€100 mln). Waardoor het betreffende project en/of team efficiënt en effectief verloopt;

Het leiden van het projectteam binnen een project en de coördinatie met andere teams in het project.

Analyseren en achterhalen van klantbehoeften, markt- en concurrentieontwikkelingen en deze klantwensen vertalen naar concrete proposities en diensten. In projecten kom je regelmatig in aanraking met
complexe commerciële vraagstukken waarvoor je graag zoekt naar mogelijke oplossingen;

Samen met juridische ondersteuning succesvol uitvoeren van onderhandelingen over commerciële contracten op het raakvlak tussen bedrijven met individuele contractwaarden €50+ miljoen.

Continue reading “Senior Project Manager / Business Developer Waterstof – Groningen / home office”

Relatiebeheerder – Arnhem

Function

Je bent als Relatiebeheerder bij CertiQ, samen met de andere Relatiebeheerders, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het primaire proces van CertiQ en communicatie met consumenten, producenten, handelaren, netbeheerders en RVO ten aanzien van onder meer inschrijvingen, meetdata, facturatie en debiteurenbeheer. De front office werkzaamheden (o.a. vragen per telefoon en e-mail beantwoorden) en de back office werkzaamheden (o.a. uitzoekklussen en administratieve werkzaamheden) wisselen elkaar af.

Werkzaamheden

 • op een klantgerichte en effectieve manier uitvoeren van de Servicedesktaken door onder andere klanten telefonisch te woord te staan en e-mails te beantwoorden.
 • administratieve afhandeling van inschrijvingen en verlengingen van productie-installaties;

Iedere dag krijg je weer andere vragen, waardoor je steeds opnieuw dingen moet uitzoeken en geen dag hetzelfde zal zijn, ondanks de steeds terugkerende werkzaamheden.

De Relatiebeheerder rapporteert functioneel aan de Coördinator Servicedesk en hiërarchisch aan de Head of CertiQ. Hij/zij werkt nauw samen met vier andere relatiebeheerders, maar ook met de collega’s van de verschillende disciplines binnen CertiQ.

Continue reading “Relatiebeheerder – Arnhem”

Operator LNG Installation – Rotterdam, Maasvlakte

Function

Welke uitdagingen kom je tegen als operator LNG?

Je bent verantwoordelijk voor de processen op de locatie. Met onze LNG installatie als hoogtepunt. Dat is een bijzonder staaltje techniek;

Bij storingen ben jij verantwoordelijk en voer je onderhoudstaken uit;

Je bent actief betrokken bij zowel nieuwbouw als onderhoudsprojecten;

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitgifte van Werkvergunningen met de bijbehorende veiligstelling (LoToTo);

Je werkt in een 3-mans ploeg in een 6 ploegenrooster (let hier ook op met tariefstelling. Tarief moet inclusief ploegentoeslag zijn)

Je woont op maximaal 60 minuten reisafstand van onze installatie Maasvlakte.Continue reading “Operator LNG Installation – Rotterdam, Maasvlakte”

Enterprise Data Steward – Arnhem/remotely

Function

As an Enterprise Data Steward you are responsible for bridging the data management strategic team and operational data team related to asset data. You will harmonise the operational asset data management processes of several departments into a corporate operational asset data process management. You are connected with the relevant Stakeholders in the Business to engage them and establish the modelling of the corporate operation asset data processes. You will also be responsible for setting up sub processes with respect to hand-over between the asset data chain from Asset Management Technology, Grid Field Operations and System Operations. Also to see whether the strategic requirements can be executed by the operation in a harmonized and standardized way. You will engage with different teams with respect towards which data and documentation requirements which will be needed to ensure during the execution project. As well as discussing with the operational teams about the lessons learned with respect to data and documentation requirements that need to improve the current practices to a future proof harmonized way of working. As Enterprise Data Steward it is important to have a helicopter view and be a good spokesperson for the Asset Data Management department.

Your activities will be:

 • Impact assessment on changed/new strategic policies for business requirements with respect to the asset data domain processes
 • Translating strategic policies to business requirements with respect to the asset data domain processes
 • Inform stakeholders of the AMT-DM business asset data management processes
 • Bridge the gap between the data strategic team and the data operational teams with respect to strategy policies and business asset data processes.
 • Leading change initiatives with respect to the business asset data processes
 • The topics where you will be involved in are BIM and digitalisation
Continue reading “Enterprise Data Steward – Arnhem/remotely”