Dokumentkontroller og FDV-koordinator – Oslo

Introduction

Stillingsstørrelse: 100%

Varighet: mars 2022-april 2024, mulig opsjon for 1+1 år

Function

Formålet med stillingen:

 • Bidra til at bygg- og anleggsprosjekter i Prosjekt og Utbygging følger opp krav om FDV og dokumentkontroll i henhold til gjeldende lover, forskrifter og interne styrings- og sikkerhetskrav.
 • Videre bidra til at prosjektene, og aktørene involvert i disse, gjør nødvendig dokument- og merkeplanlegging (utstyrsnummerering) samt bidra til godkjenning av planlagte dokument- og merkeplan, innlevering dokumentasjon og håndtering av disse i Pims 365 i henhold til sentrale prosedyrer.
 • Bidra til gode og rasjonelle rutiner for utarbeidelse og overlevering av FDV-dokumentasjon.
 • Bistå i andre oppgaver som Prosjekt og utbygging/PMO har behov for.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Veilede prosjekt- og byggeledere i dokumentkontroll (all type prosjektdokumentasjon, teknisk og administrativ) og FDV-spørsmål.
 • Aktivt sikre gjeldende føringer for dokumentkontroll, merkehåndtering og FDV-dokumentasjon.
 • Være superbruker på Pims 365 på området dokumentkontroll og merkehåndtering (merkeplanlegging, merkehåndtering og innlevering av FDV-dokumentasjon).
 • Ajourholde Pims 365 med status FDV i prosjekter som avdeling Prosjekt og utbygging utfører.
 • Veilede og bistå entreprenører og prosjekterende i forbindelse med innlevering av FDV- og andreprosjektdokumentasjon, inklusive håndtering av utstyringsnummerering.
 • Utføre oppgaver knyttet til dokumentkontroll og FDV-koordinering i prosjektet, på vegne ar prosjektaktører, når det er hensiktsmessig å gjøre det.
 • Delta i bygge- og prosjekteringsmøter med dokumentkontroll og FDV-tema.
 • Kvalitetssikre FDV-leveransene.
 • Rapportere til respektive prosjektleder.
 • Samhandle med ansvarlig for FDV i TDI Prosjekt og utbygging og TDI FDV-styring og dokumentasjon i forhold til FDV-leveransene i prosjektene.
 • Bistå i andre oppgaver som PMO-ledelsen har behov for.

Requirements

Følgende krav til rollen vil bli vektlagt:

 • Høyere utdanning, gjerne innen arkiv og dokumentbehandling eller annen relevant utdanning. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med Dokumentkontroll, merkehåndtering og FDV i fortrinnsvis bygg- og anleggs-prosjekter (tidligfase, gjennomføring og avslutning). Varighet og omfanget i rollen og overføringsverdi fra referanseprosjekter vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra eller kjennskap til Systematisk ferdigstillelse
 • Erfaring fra eller kjennskap til PIMS365, alternativt andre dokumentbehandlingssystemer.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Samhandlingsferdigheter og lederkapasiteter som understøtter rollen

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26127