Dokumentkontroller – Oslo

Introduction

Work location: Oslo
Start date: ASAP
Duration: ASAP – 30.06.2022 (Opsjon 1+1)

Function

 • Ivareta dokumentstyring i prosjektet
 • Følge opp dokumentleveranser gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak og kvalitetssikring av dokumentleveranser
 • Besørge korrekt distribusjon av dokumentasjon inn i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til kravene slik de er nedfelt i styringssystem og i kontrakt
 • Bistå ved opplæring og daglig brukerstøtte i Pims365
 • Skrive og oppdatere prosedyrer og rutiner innen området
 • Kommunisere ut gjeldende rutiner og drive opplæring

Requirements

 • Relevant utdanning
 • Bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonskontroll i større utbyggingsprosjekter, gjerne fra byggherres side
 • Meget god grunnleggende systemforståelse for prosjektstyringsverktøy
 • Meget gode evner til å kommunisere med både fagpersoner og andre
 • Erfaring fra, og interesse for, å holde opplæring for større og mindre grupper
 • Erfaring fra, og interesse for, å utarbeide gode bruksanvisninger og rutiner
 • Det er ønskelig med erfaring fra Pims365
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring i prosjekter med rådgiver som en tredjepart

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24165