Elektro Engineer – Oslo

Introduction

Work Location: Oslo/Stavanger
Contract Period: 01.08.2021 – 01.09.2022

Function

Ansvar for planlegging, utførelse og dokumentasjon av offshore installasjon og testing (Construction & Commissioning).


På land:
– samarbeide med jobbsetter på relevant disiplin for utarbeidelse av offshore installasjons arbeidsordre fra engineering arbeidspakker
– planlegge grensesnitt mellom offshore installasjon og testing av komponenter og systemer
– ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av Commissioning arbeidsordre for relevante komponenter og systemer
– koordinere offshore disiplin aktiviteter både internt i prosjektet og mot drift på en plattform i full produksjon
– forberede offshore arbeid, dvs utarbeide SJA og arbeidstillatelser før utreise

Offshore:
– offshore verifikasjon av relevante systemer ved prosjekt-intern handover fra Construction til Commissioning (RFC)
– ansvarlig for gjennomføring av offshore Commissioning aktiviteter for relevant disiplin
– bidra til handover fra Commissioning til Drift (RFO)

Requirements

– teknisk disiplin utdannelse innen relevant disiplin (ingeniør eller teknisk fagskole med relevant erfaring)
– evne til å lede andre i felt under offshore installasjon og testing
– minimum 10 års erfaring inkludert minst 3 i ledende stilling offshore
– god kjennskap til datasystemer for Mechanical Completion (PIMS eller tilsvarende)
– godkjente sertifikater for offshore arbeid


.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Lars Petter Rørstad
Senior Recruitment Manager
lars.petter.rorstad@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24426