Er du ingeniør innen automasjon, instrument, prosess, elektro, elkraft, mekanisk? – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger

Duration: 

Function

Vi opplever stor etterspørsel etter ingeniører om dagene.

I Stavanger har vi mange kunder som etterspør erfarne ingeniører, mange av kundene etterspør også nyutdannede ingeniører.

Er du ingeniør enten innen automasjon, instrument, prosess, elektro, elkraft, mekanisk og er interessert i å bli holdt oppdatert om aktuelle stillinger i markedet, så hører vi gjerne i fra deg. Vi har pr i dag mange potensielle stillinger innen disse disiplinene og det vil trolig komme mange flere i månedene som kommer.

Requirements

Norsk språk er en forutsetning for å bli vurdert som aktuell. Vi kontakter aktuelle kandidater forløpende og kun kandidater som matcher kriteriene blir kontaktet.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

Gode betingelser er en forutsetning!

Du kan sende din CV til meg på cato.helle@dovregroup.com om du er interessert i å utforske dette videre.

Location

ID

Job ID: #28192