Erfarne Prosjektledere og/eller Byggeledere til store prosjekter – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest
Ansettelsesform: Fast stilling

Erfarne Prosjektledere og/eller Byggeledere til store prosjekter

Dovre Group Consulting AS fortsetter satsingen innen bistand til gjennomføringen av store investeringsprosjekter. Vi søker erfarne prosjektledere og byggeledere med erfaring fra bygg og anlegg, energi, IKT, forsvar og/eller fornybar sektor. Primært ser vi etter deg med erfaring som prosjektleder og/eller byggeleder fra både oppstarts/planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen til investeringsprosjekter i bygg og anlegg, infrastruktur, samferdsel og kraftforsyning/energisektoren.

Hvem er vi

Dovre Group Consulting AS er en del av Dovre Group- konsernet som er et internasjonalt børsnotert selskap med kontorer i 5 land. Vi leverer rådgivere, prosjektpersonell, utredning og utviklingsleveranser til en rekke offentlige og private virksomheter med kjernevirksomhet knyttet til de største og mest kompliserte investeringsprosjekter og driftsanskaffelser i Norge. Dovre Group Consulting AS er ratet som et av Norges beste konsulentselskap.

Function

Arbeidsoppgaver

 • Rapportere til prosjekteier
 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter
 • Sette sammen og lede en prosjektorganisasjon, normalt bestående av prosjekteringsleder, byggeledere, prosjektstyringsleder, kontraktsleder, HMS-leder og fageksperter
 • Sørge for integrert styring av arbeidsomfang, kostnad og tid
 • Proaktiv styring av usikkerhet og HMS
 • Oppfølging av månedlig status i prosjektet
 • Utarbeide beslutningsunderlag til prosjekteier og partnere
 • Koordinering iht. byggherreforskriften
 • Formell avslutning og egenvurdering av prosjektets leveranser

Requirements

Krav til kandidaten

 • Høyere utdanning (siv.øk, siv.ing, jurist eller tilsvarende)
 • Minimum fem, helst mer enn ti års relevant erfaring som prosjektleder, prosjekteringsleder eller byggeleder fra byggherre, entreprenør eller rådgiver
 • Du har inngående kjennskap til relevante forskrifter, deriblant Byggherreforskriften og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Du har god forretnings- og markedsforståelse
 • God kjennskap til offentlige anskaffelser og utbredt erfaring med offentlige byggherrer
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring, fremdriftsplanlegging og prosjektstyring
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Jobber godt i team, men er også selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode leder- og samarbeidsevner, samt evnen til å representere kunden på en god måte
 • Tydelig på roller og ansvarsfordeling i prosjektene
 • Evner å følge etablerte prosesser
 • Resultatorientert
 • Strukturert og analytisk
 • Tillitsskapende, fremoverlent og bidrar til et godt miljø på arbeidsplassen

Offer

Vi kan tilby Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å være med på noen av de største prosjektene i Norge. I Dovre Group får du et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer. Du får muligheten til å jobbe operativt i prosjekt, og med tverrfaglige oppgaver, samt konkurransedyktige betingelser


Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com
#LI-CS1Location

ID

Job ID: #30505