Fagansvarlig usikkerhetsstyring – Lysaker

Introduction

Arbeidssted: Lysaker
Oppstart: Snarest, senest 08.04.2024
Varighet: 01.04.2025 med mulighet for forlengelse

Function

 • Fagansvarlig for usikkerhetsstyring i faggruppe kvalitet og usikkerhetsstyring. Ikke personalansvar.
 • Lede og integrere alle prosesser og arbeid med usikkerhetsstyring i prosjekt og virksomhet i samarbeid med delprosjektene og andre avdelinger.
 • Være rådgiver for usikkerhetsstyring i utvalgte delprosjekter.

Requirements

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis med en mastergrad. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Særdeles god forståelse av usikkerhetsstyring som fag.
 • Særdeles gode evner til prosessledelse innen usikkerhetsstyring.
 • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner med mange grensesnitt er ønskelig. 
 • Fordel med erfaring fra planlegging og gjennomføring av større samferdselsprosjekter.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i bygge- eller anleggsnæringen er ønskelig. 
 • Fordel med Prince 2 sertifisering og erfaring med prosjektgjennomføring bygget på Prince 2 metodikk.
 • God kunnskap om ISO 9001 og ISO 31000 standardene.
 • Erfaring med tegningsløs produksjon og leveranse, samt utnyttelse av BIM innen kvalitetsstyring er en fordel.
 • Erfaring med lean metodikk relevant for prosjektledelse og produksjon, herunder lean construction metoder er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med prosesskartlegging og forbedring av arbeidsprosesser.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Engasjert og samarbeidsorientert.
 • Komfortabel med å utfordre omgivelsene og vil bidra til endring innen bransjen.
 • Initiativrik og løsningsorientert.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #31802