Fagingeniør Automasjon – Harstad

Introduction

Work location: Harstad
Duration: 01.09.2021 – 31.08.2022


Function

Som fagingeniør Automasjon i operasjonsgruppen har du ansvar for:

 • Helhetlig ansvar for fagets vedlikeholdsportefølje for tildelt installasjon(er) (planlegging, tilrettelegging og forbedring)
 • Bidra i utarbeidelse av operasjonelle planer, herunder delta i relevante beslutningsmøter
 • Koordinere planforberedelser på tvers av fag, med andre enheter og eksterne leverandører
 • Samarbeide tett med fagansvarlige ute på installasjonen(e) for innspill og planlegging av nye arbeidsordrer for faget – Rekvirere og følge opp materialleveranser for vedlikeholdsaktiviteter
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av felles beste praksiser, læring på tvers, implementere forbedringer og utnyttelse av digitale verktøy

Requirements

 • Bachelor/ingeniør eller relevant fagbrev innen Automasjon. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Ønskelig med minst 5-7 års relevant erfaring innen olje- og gassindustrien der erfaring innen Drift og Vedlikehold er en fordel
 • Flytende norsk skriftlig og muntlig, samt beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med planlegging i SAP og interesse for nye digitale verktøy vil være en fordel.
 • Setter alltid sikkerhet først og har god risikoforståelse
 • Evner å etterleve våre verdier og sikkerhetsforventninger
 • Gode samarbeidsevner – være en lagspiller i et multidisiplint miljø
 • Bidrar til et sikkert og godt arbeidsmiljø
 • Evner å tenke helhet og se konsekvenser, være målrettet og ta ansvar
 • Være analytisk, strukturert og systematisk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:


Lars Petter Rørstad
Senior Recruitment Manager
lars.petter.rorstad@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24713