FDV Koordinator – Tønsberg

Introduction

Stillingsstørrelse: 100%

Oppstart: Bistanden påbegynnes så fort som mulig, antatt oppstart 01.01.2023.

Varighet: Bistanden løper inntil 31.12.2023.

Oppdraget er i utgangspunktet ut 2023, men med mulighet for forlengelse opp til tre år

Function

 • Bidra til planlegging av riktig omfang av FDV med hensyn til innhold, språk ogstruktur
 • Ansvar for å etablere og koordinere aktiviteter for forberedelse for FDV mellomprosjektet og eier av anlegget
 • Være bindeledd mellom prosjektet og sluttkunder, sjefer, andre som kommune, fylkeskommune m.fl.
 • Kode FDV-dokumentasjon iht. FDV kodeverk
 • Løpende kontroll av kontraktørenes arbeid og fremdrift med «Tag-Doc» i ProArcog Pims og tilbakemelding/oppfølging ved behov
 • Bistå fagansvarlig i deres gjennomgang av FDV
 • Fortløpende oversending av ferdig FDV til FDV-arkiv og oppfølging av eventuellekommentarer fra FDV-arkivet
 • Løpende håndtering av spørsmål og avklaringer fra kontraktører og andre
 • Initiere og lede møter ang. FDV
 • Ta ut og sammenstille lister og rapporter fra relevante FDV-systemer
 • Identifisere eksisterende FDV-dokumentasjon som er ugyldig eller må revideres
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Requirements

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Relevant erfaring kankompensere for manglende formell utdannelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Positiv, fleksibel og serviceinnstilt, nøyaktig og strukturert.
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Senior Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28262