Feltingeniør hvit – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen
Duration: ASAP – 1 year

Function

– Overvåke installasjonsarbeidet med hensyn til tekniske løsninger og kvalitet.
– Være bindeledd mellom engineering og installasjon.
– Ansvarlig for all as-built og MC-dokumentasjon offshore.
– Ansvarlig for at master-dokumentasjon (Mark-up) til enhver tid er oppdatert.
– Gjøre seg kjent med innholdet i arbeidspakker (AO).
– Verifisere at arbeidet blir utført iht gjeldende kvalitetskrav.
– Signere MCCR på vegne av MC når det er krav på signatur.
– Bidra til å klargjøre MOF (Melding om Ferdigstillelse) og hand-over.
– Støtte installasjonsleder i planlegging av arbeidet.
– Assistere formann i planlegging og utførsel av arbeidet.
– Sørge for at ’red mark-up’ for as-built og MC- dokumentasjon blir oppdatert i arbeidspakke (AO) (originalkopi/ master).
– Påse at kopi av ’red mark-up’ for as-built blir overlevert til SKR ved MC complete.
– Rapportere avvik i forhold til kvalitetskrav.
– Utgi tekniske forespørsler (SQ) mot engineering.
– Delta og hjelpe til ved utføring av SJA.

Requirements

– Senioringeniør/ ingeniør med minimum 4 års relevant erfaring.

Utdanningskrav:
– Universitets-/høyskoleutdanning innen elektro/instrument/automasjon

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com
#LI-CH1


Location

ID

Job ID: #29331