Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Dovre Group Oyj (Y-tunnus: 0545139-6)
Maapallonkuja 1 B
02210 Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Vesa Olsson
Puhelin +358 204 362 000
Sähköposti vesa.olsson@dovregroup.com

REKISTERIN NIMI
Dovre Group Oyj:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröity Dovre Group Oyj:n mahdolliseksi asiakkaaksi tai asiakkaaksi, on ostanut Dovre Group Oyj:ltä ohjelmistoja ja/tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Dovre Group Oyj:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Dovre Group Oyj:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja käytetään Dovre Group Oyj:n viestinnän ja mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Dovre Group Oyj saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Dovre Group Oyj:n markkinoinnin ja asiakassuhteen ylläpitämiseen.
Dovre Group Oyj:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. sähköpostiosoitteiston koostamiseen sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Dovre Group Oyj:lle sähköpostitse sales.fi@dovregroup.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•    Henkilön etu- ja sukunimi
•    Sähköpostiosoite
•    Yritys, jonka palveluksessa henkilö on
•    Yrityksen postiosoite
•    Puhelinnumero
•    Matkapuhelinnumero
•    Titteli tai positio

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dovre Group Oyj:n käytössä, paitsi Dovre Group Oyj:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun kuten sähköisen markkinointiviestinnän tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Dovre Group Oyj:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Dovre Group Oyj:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Dovre Group Oyj:n salasanasuojatulla palvelimella.