Camako EPM - monipuolinen ja visuaalinen projektinhallintajärjestelmä

Olemme avanneet Camako EPM:lle omat tuotesivut osoitteessa https://camakoepm.com/. Tutustu Camakon monipuolisiin ominaisuuksiin ja katso esittelyvideoita täällä »
 

KUVA: Camako EPM kokonaisuus, keskeiset toiminnallisuudet.

Camako EPM:n ytimen muodostavat salkunhallinnan, projekti- ja resurssihallinnan sekä tuntikirjauksen toiminnot. Keskeiset toiminnot on toteutettu omina moduuleinaan, joissa on kunkin käyttäjäroolin tarpeisiin oikea toiminnallisuus ja erinomainen käytettävyys.

Ydintoiminnallisuutta on myös järjestelmän muokattavuus, joka mahdollistaa Camako EPM:n sovittamisen asiakkaan toimintatapaan ja –prosesseihin. Järjestelmän tarjoamaa perustoiminnallisuutta ja työnkulkua voidaan joustavasti muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ideasta projektiksi

Camako EPM -järjestelmään voi syöttää kaikki projekti-idean vaatimat tiedot. Järjestelmään voidaan konfiguroida myös asiakaskohtaisia perustietoja ja ideoiden luokkittelutietoja. Enää ei tarvita erillisiä exceleitä tai muita virityksiä, johon ideoiden tietoja, vaatimuksia ja tunnuslukuja kerätään!

Ideoiden käsittely yhdenmukaisin mittarein ja sovitulla toimintamallilla varmistaa, että kaikki ideat tulevat käsiteltyä asianmukaisesti, ideoiden pohjalta käynnistettävät projektit ovat organisaation strategian mukaisia ja saavutettavissa olevat hyödyt oikeassa suhteessa arvioituihin kustannuksiin.

KUVA: Ideat voidaan luoda helposti ja pisteyttää, jolloin nähdään, miten ne sijoittuvat prioriteeteiltaan toisiinsa nähden.
 

Salkunhallinta

Salkunhallinta antaa ajantasaisen tilannekuvan organisaation salkuista ja niiden projekteista. Camako EPM –järjestelmä muodostaa automaattisesti salkkunäkymiä projektien luokittelutekijöiden perusteella. Lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus koota omia salkkujaan. Salkunhallinnan näkymien perustana ovat projektien suunnitelma- ja toteumatiedot (mm. kustannukset ja resurssit) ja yhdenmukainen mittaristo.

Visuaaliset näkymät kohdistavat liiketoimintajohdon huomion päätöksenteon kannalta oleellisiin asioihin sekä mahdollistaa porautumisen ja reagoinnin projektien ongelmakohtiin nopeuttaen jatkotoimenpiteitä.

KUVA: Salkunhallinnassa voidaan tarkastella salkun kustannus- ja resurssitietoja (budjetti, ennuste, toteuma) sekä keskeisiä salkun projektien indikaattorien tilannetta. Visuaalisissa näkymissä pääsee porautuman suoraan tarkemman tason tietoon.

Lue myös blogikirjoituksemme aiheesta:

 

Resurssihallinta

Camako EPM:n resurssihallinnan piirteet varmistavat, että projekti saa käyttöönsä tarvitsemansa resurssit oikea-aikaisesti koko elinkaarensa ajan. Toiminnallisuudet tukevat projektia myös muutoksen hallinnassa.

Resurssihallinnan ratkaisu tukee kolmen keskeisen roolin toimintaa: projektipäällikkön, linjaesimiehen ja projektin jäsenen. Kullekin roolille on toteutettu omat näkymänsä. Projektipäällikkö suunnittelee projektin resurssitarpeet ja lähettää resurssivarauspyynnöt linjaorganisaatiolle vahvistettavaksi. Linjaesimiehellä on näkyvyys vastuualueensa henkilöihin, kuormitustilanteeseen ja vapaana olevaan kapasiteettiin sekä käsittelee niiden pohjalta vastaanottamansa resurssivarauspyynnöt.KUVA: Organisaation resurssivarausten tilanne henkilöittäin.

Projektin jäsenet voivat tarkastella omassa näkymässään henkilökohtaisia resurssivarauksia sekä niiden ajoittumista. Projektin jäsenille voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus päivittää omia resurssivarauksiaan.

Camako EPM varmistaa, että projektipäälliköllä on tiedossa projektinsa ajantasainen resurssitilanne, linjaorganisaatio pystyy optimoimaan kapasiteetin käytön ja projektin jäsenillä on näkyvyys heille kohdistettuihin nykyisiin ja tuleviin tehtäviin. Projektipäälliköille ja linjaesimiehille on toteutettu selkeät, visuaaliset dashboard –näkymät projektin/organisaation resurssitietoon (suunnitelma, ennuste, toteuma).

Resurssihallintaprosessi on muokattavissa ja sovitettavissa asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Lue myös blogikirjoituksemme aiheesta:

 

Projektin suunnittelu ja seuranta

Projektihallinnan keskeisiä piirteitä ovat aikataulu- ja resurssienhallinnan ohella budjetointi ja kustannusten hallinta projektin koko elinkaaren aikana. Vaativaa monimutkaiset projektien aikatauluhallintaa varten Camako EPM integroituu tarvittaessa saumattomasti Microsoft Project Serveriin tai Microsoft Projectiin.

Projektipäälliköille on toteutettu visuaalinen dashboard-näkymä, josta näkee yhdellä silmäyksellä projektin kustannus- ja resurssitilanteen (budjetti, ennuste, toteuma).

Lue myös blogikirjoituksemme aiheesta:

 

Tuntiraportointi

Toteutuneet työtunnit ovat henkilövaltaisen projektin keskeinen seurantaväline. Camako EPM:ssä tuntien kirjauksen käytettävyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota – tarjoammekin kenties Suomen parasta tuntiraportointia! Uusi käytettävyyden taso varmistaa miellyttävän järjestelmän käytön lisäksi tarkat tuntikirjaukset ja niiden kohdistumisen oikeille kohteille.

KUVA: Käyttäjän tuntiraportointinäkymä.

Dokumenttienhallinta ja kommunikaatio

Projektin dokumenttien hallinnassa ja henkilöiden välisessä yhteistyössä (tiedon jakaminen, kommunikaatio) voidaan hyödyntää Microsoft SharePoint -ympäristön työtiloja ja muita ominaisuuksia. Camako EPM tarjoaa valmiita työtilapohjia projektien käyttöön, mutta niitä on luotavissa lisää asiakkaan tarpeen mukaan.

Pilvestä tai omalla palvelimella

Camako EPM -ratkaisun saa Suomessa sijaitsevasta palvelinkeskuksesta pilvipalveluna tai se voidaan asentaa yrityksen omalle palvelimelle.

Lisätietoja

Tervetuloa maksuttomiin webinaareihin tutustumaan tarkemmin Camako EPM -järjestelmään tai sovi tapaamisesta.

Ota yhteyttä

Vesa Olsson
puh. 040-767 5101
vesa.olsson@proha.com

Juha Kaskirinne
puh. 040-506 3592
juha.kaskirinne@proha.com

Tutustu muihin tuotteisiimme:


Katso koko palvelutarjontamme: