Portfolionhallinta - Johdon päätöksenteon tuki

Portfolionhallinta on yrityksen johdon keskeinen keino arvioida projektialoitteiden arvoa ja merkitystä yrityksen strategian ja kehittämisen kannalta sekä varmistaa tekeillä olevien projektien eteneminen. Portfolionhallinta tukee johdon tekemää priorisointia ja päätöksentekoa sekä auttaa kohdentamaan yrityksen resurssit oikeisiin projekteihin.


Onnistuneesti toteutettu portfolionhallinnan toimintamalli tarjoaa näkökulman ja perustan vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Mihin projekteihin yrityksen on perusteltua panostaa ja mihin ei?
 • Miten tehdyt panostukset eli projektit etenevät ja mikä on niiden tilanne?
 • Onko yrityksellä meneillään projekteja, jotka on syytä keskeyttää tai lakkauttaa?
 • Mitä odotettuja hyötyjä panostukset tuottavat?

Konsulttimme auttavat sinua toteuttamaan ja viemään käytäntöön tehokkaat portfolionhallinnan toimintamallit:

 • Toimivat ja käytännölliset portfolionhallinnan prosessit
 • Selkeät roolit, vastuut ja tehtävät
 • Projektien luokittelu ja priorisointi
 • Resurssitarpeen ja saatavuuden arviointi
 • Portfolion riskien analysointi
 • Johtamista ja päätöksentekoa tukeva raportointi
 • Toimintaa tukeva portfolionhallinnan tietojärjestelmä

Ota yhteyttä

Vesa Olsson
puh. 040-767 5101
vesa.olsson@proha.com

Tutustu muihin konsultointipalveluihimme:


Katso koko palvelutarjontamme: