Projektinhallinnan kehittäminen

Projektinhallinta on kehittynyt paljon viime vuosikymmeninä ja organisaatioiden projektitoiminnan kyvykkyys on parantunut. Organisaatiot ovat kouluttaneet henkilöstöään ja kehittäneet projektinhallinnan prosesseja ja toimintatapoja. Tästä huolimatta monet projektit epäonnistuvat edelleen.

Mikä on tilanne omassa organisaatiossasi?

  • Onko projektin roolit ja vastuut määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti?
  • Onko organisaatiossasi yhtenäinen tapa toimittaa projekteja (prosessit, käytännöt ja työvälineet)?
  • Tiedätkö, missä projektit ovat menossa? Onko tilannekuva selkeä?
  • Ovatko projektinhallinnan ohjeistukset ja käytännöt projektipäällikön ja -tiimin saatavilla ja onko ne ymmärretty?
  • Tuottavatko projektinhallinnan käytännöt palautetta ja kehitysehdotuksia projektitoiminnan kehittämiseksi?

Voimme auttaa sinua kehittämään parhaita projektijohtamisen ja -hallinnan malleja ja toimintatapoja seuraavilla osa-alueilla, jotka parantavat organisaatiosi menestymistä projekteissa:

  • Projektijohtamisen kehittäminen
  • Projektinhallinnan käytännöt ja toimintatavat
  • Projektinhallinnan prosessit
  • Projektin elinkaarimalli