Onnistu resurssihallinnassa

Henkilöresurssit ovat projekteja toteuttavan organisaation kriittisin menestystekijä. Toimiva resurssinhallinta on välttämätön projekteja toteuttavalle organisaatiolle toiminnan suunnittelun ja seurannan lähtökohdaksi eri aikajänteille. Onnistumisen edellytys on ajantasainen tieto henkilöresurssien osaamisista ja siitä, miten osaamista on sidottavissa ja sidottu organisaation toimintaan.

 

  • Miten organisaatiosi henkilöresurssien kuormitus ja saatavuus kohtaavat?
  • Mikä on organisaatiosi kyvykkyys hoitaa projektit annetussa aikataulussa ja tavoitteilla?
  • Ovatko resurssihallinnan toimintamallit kunnossa organisaation eri roolien välillä?
  • Onko käytössäsi ajantasainen tieto henkilöiden osaamisesta?

Onnistuminen resurssihallinnassa edellyttää sovittuja yhteisiä toimintamalleja, selkeitä rooleja ja vastuita sekä toimintaa tukevaa tietojärjestelmää. Onnistunut resurssihallinta tuo mukanaan merkittäviä etuja:

  • Kannattavuuden kasvu tehokkaammalla resurssien käytöllä
  • Projektin lopputuloksen laadun paraneminen
  • Ristiriitatilanteiden ennakointi ja estäminen
  • Asiakastyytyväisyyden kasvu: kyvykkyys pitää annetut lupaukset

Konsulttimme auttavat sinua toteuttamaan tehokkaat resurssihallinnan prosessit ja toimintamallit. Meiltä saat myös sopivat tietojärjestelmät resurssihallintaan.