Projektin jäsenen peruskurssi

Kesto: 1 päivä

Kurssi on suunnattu projektiryhmän jäsenille tai kokonaisille projektiryhmille.

Koulutus auttaa osallistujia hahmottamaan projektijohtamisen problematiikkaa, jotta heillä on paremmat valmiudet sopeutua projektimuotoiseen toimintaan. Taito toimia ammattimaisesti projektiryhmässä, sekä omalta osaltaan avustaa projektipäällikköä projektin suunnitteluun ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä.

Tähän peruskurssiin ei ole erityisiä esitietovaatimuksia. Kokemus projekteissa työskentelystä auttaa keskusteluissa ja ryhmätöissä.

Kurssin esimerkkiohjelma

Johdanto projektityöhön
 • Projektityön käsitteet
 • Mistä projektit tulevat ja minne ne menevät?
Projektin suunnittelu ja sen tärkeys
 • Mikä projektisuunnitelma on?
 • Projektisuunnitelman sisältö
 • Suunnitteluprosessi
Projektiorganisaation roolit ja tehtävät
 • Johtoryhmä
 • Projektipäällikkö
 • Projektiryhmä – tiimi
 • Projekti vastaan linja
Sitoutuminen muutokseen
 • Sitoutumisen rakentaminen
 • Muutosvastarinnan hallinta
Työmäärien arviointi
 • Arviointiprosessi
 • Arviointimenetelmät
 • Syitä virheellisiin työmääräarvioihin
Työn tuottavuuteen vaikuttavat tekijät
Aikaansaamisen edellytykset
 • Ajan olemus
 • Miksi meillä on kiire?
 • Ajankäytön tehostaminen
Kertaus

Työskentelytavat

Kurssi sisältää luento-osuuksien lisäksi harjoituksia, roolipelejä ja keskusteluja.

Ota yhteyttä

Vesa Olsson
puh. 040-767 5101


Juha Kaskirinne
puh. 040-506 3592


Katso koko koulutustarjontamme:


Tutustu muihin palveluihimme: