Projektipäällikköseminaari

Kesto: 2 päivää

Seminaari on suunnattu eri toimialoilla työskenteleville projektipäälliköille, projekteissa toimiville asiantuntijoille ja projektipäälliköksi tähtääville henkilöille. Kokeneille projektipäälliköille koulutus tarjoaa vahvistusta ammattitaitoon ja antaa kattavan teoriapohjan käytännön toiminnan tueksi.

Projektinhallinnan teoriapohjana toimii Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Saat koulutuksesta hyvät perustiedot, mikäli esim. tavoittelet tulevaisuudessa IPMA:n sertifiointeja.

Seminaarin esimerkkiohjelma

1. päivä

2. päivä

Johdanto projektitoimintaan

 • Projektin ja prosessin ero
 • Projektijohtaminen osana liiketoiminnan johtamista
 • PMBOK projektijohtamisen viitekehyksenä
 • Projektinhallinnan prosessit
 • Projektinhallinnan osaamisalueet
Projektin asetus
 • Mistä projektit tulevat ja minne ne menevät? Projektin valmistelu
 • Projektin asetus luo projektin
Projektin laajuuden suunnittelu ja määrittely
 • Suunnitteluprosessi
 • Laajuuden määrittely
 • Projektin osittaminen
 • Laajuuden hallinnan suunnittelu
  Projektiorganisaation roolit ja vastuut
 • Projektiorganisaation roolit
 • Oikeiden ihmisten saaminen ja sitouttaminen
 • Mistä onnistuminen syntyy, johtajan tehtävä
Viestinnän hallinta
 • Projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Viestinnän keinot ja välineet
 • Keskustelu
Kertaus

 

Aikataulun hallinta

 • Tehtävien määrittely
 • Aikataulutusmenetelmät
Työmäärien ja kestojen arviointi
 • Arvioinnin menetelmät
 • Arvioinnin inhimilliset lainalaisuudet
 • Arvioiden parantaminen
Projektin riskien hallinta
 • Riskienhallinnan tavoite
 • Projektin riskien analysointi ja toimenpiteet
 • Riskienhallinnan organisointi ja vastuut
Projektin käynnistäminen
 • Onnistumisen kehän luominen
 • Osallistujien ymmärryksen kasvattaminen
 • Onnistumista kannustava aloitus
Projektin läpivienti ja johtaminen
 • Projektin rullaava suunnittelu
 • Kokouskäytännöt
 • Laadunhallinta
 • Muutosten hallintakäytännöt
Projektin päättäminen
 • Päättämisen aikainen aloitus
 • Loppuun puristamisen varmistaminen
 • Vastuiden siirto ja resurssien vapautus
 • Päätöskokous
 • Loppuraportti
Kertaus

 

 

Työskentelytavat

Seminaari sisältää luento-osuuksien lisäksi paljon harjoituksia, roolipelejä ja keskusteluja.

Ota yhteyttä

Vesa Olsson
puh. 040-767 5101


Juha Kaskirinne
puh. 040-506 3592


Katso koko koulutustarjontamme:


Tutustu muihin palveluihimme: