Projektipäällikkö, jatkokurssi

Kesto: 2 päivää

Kurssi on suunnattu eri toimialoilla työskenteleville projektipäälliköille ja projekteissa toimiville asiantuntijoille. Kokeneille projektipäälliköille koulutus tarjoaa vahvistusta käytännön johtamistyön tueksi sekä hyviä toimintamalleja.

Kurssilla keskitytään erityisesti projektin johtamiseen ja projektipäällikön työn eri vastuualueisiin.

Kurssin esimerkkiohjelma

1. päivä

2. päivä

Johdanto

 • Seminaarin tarkoitus ja tavoitteet
 • Yksinkertaiset perusasiat
 • Projektitoiminnan tulevaisuuden näkymät
Projektin vetämisen keskeiset periaatteet
 • Henkisen työn tuottavuus
 • Paremman työnsuunnittelun perusteet
 • Oikeiden resurssien tärkeys
 • Arviointitavan vaikutus sitoutumiseen
 • Tuottavuuserot
 • Työrauhan merkitys
 • Sitouttaminen
Vetäjän työ ja rooli
 • Tehokkaan leaderin ominaisuudet
 • Projektipäällikön rooli ja tehtävät
 • Projektin johtamistaidot
 • Vetäjän toivotut ominaisuudet
 • Omaksuva johtaminen / perinteinen johtaminen
 • Vetämisen tyylit
 • Projektin ulkoinen tiedottaminen
Projektin valmistelu
 • Muutoksen määrittely ja rajaus
 • Liiketoiminnan tavoitteiden asettaminen
 • Riskien ja epävarmuustekijöiden analyysi, mittaaminen ja johtopäätökset
 • Investointilaskenta
Päivän päättäminen

 

Johdanto


Projektin johtoryhmä
 • Roolit ja tehtävät
 • Ennen projektin asettamista
 • Sitoutuminen ja vastuut
 • Vaikuttaminen omassa organisaatiossa
 • Vaikuttaminen ulospäin
 • Linjan ja projektin yhteensovittaminen
 • Sisällön ja toteutuksen painotus
 • Resursointi
Asiantuntijoiden vetäminen
 • Projektiryhmän tehokuutta parantavat tekijät
 • Tehokkaan projektiryhmän ominaisuudet
 • Seurattavia tunnusmerkkejä
 • Projektiryhmän kehitys
 • Huippuryhmä
 • Projektiryhmän sisäiset roolit
 • Eri roolit
 • Itsearviointi
 • Projektiryhmän valitseminen
 • Vain huippuihin ei voi tukeutua
 • Projektiryhmän ajanhukkaajat

Loppukeskustelu

Päivän päättäminen

 

Työskentelytavat

Luentojen lisäksi jatkokurssilla keskeisessä asemassa ovat CASE-esimerkistä tehtävät harjoitukset sekä keskustelut.

Ota yhteyttä

Vesa Olsson
puh. 040-767 5101


Juha Kaskirinne
puh. 040-506 3592


Katso koko koulutustarjontamme:


Tutustu muihin palveluihimme: