Salkunhallinnan ja projektiprosessien kehittäminen

Kesto: 1 päivä

Tähän asiakaskohtaisesti järjestettävään tilaisuuteen tulisi osallistua kyseisen organisaation projektisalkun hallinnan eri roolien edustajat: Liikkeenjohto, linjaesimiehet, talousjohto, prosessien ja salkunhallinnan kehittämisestä vastaavat, projektipäälliköt ja muut mahdolliset projektimuotoisen toiminnan johtamiseen osallistuvat roolit.

Tavoite
Investointi- ja projektisalkun hallinnan termien ja perusteorioiden oppiminen. Osallistuvan organisaation investointi- ja projektityyppien tunnistaminen. Investoinnin ja projektin elinkaaren hahmottaminen. Investointien ja projektien hallintaan liittyvien roolien hahmottaminen. Salkunhallinnan parhaiden käytäntöjen ja organisointimallien tuntemus ja arviointi niiden soveltuvuudesta oman organisaation käyttöön.

Esitiedot
Hyvä tuntemus organisaation nykyisistä toimintatavoista projekti- ja investointijohtamisen alueella.

Tilaisuuden ohjelma

  • Toimivan portfoliojohtamisen tavoitteet
  • Projektijohtamisen roolit
  • Salkunhallinnan prosessit
  • Vertailu ja yhteismitallistaminen
  • Kehittämisen vaiheistaminen

Työskentelytavat

Tilaisuus sisältää luento-osuuksien lisäksi harjoituksia ja keskusteluja.

Ota yhteyttä

Vesa Olsson
puh. 040-767 5101


Juha Kaskirinne
puh. 040-506 3592


Katso koko koulutustarjontamme:


Tutustu muihin palveluihimme: