Fremdriftsplanlegger – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo Lufthavn
Ønsket oppstart: Fortrinnsvis i oktober 2022.
Tilgjengelighet: Minimum 50 % fra 1.november og ut året. Fra 2023 kreves det 100% tilgjengelighet
Varighet: 8 måneder med opsjoner på ytterligere 1+1 år.

Function

På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter en dreven fremdirftsplanlegger for å bistå prosjektene med prosjektplanlegging og fremdriftsstyring.

Generelt:

• Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, styringssystem, organiseringen av prosjektene og relevante enheter i selskapet, og samspillet mellom driftsorganisasjon og selskapet sentralt
• Inngå i relevante fagnettverk for prosjektplanlegging i regi av PMO i BKI Prosjekt og Utbygging og bidra på utvalgte forbedringsområder.
• Sikre at prosjektene følger styringssystemet SMART og øvrige føringer gitt av BKI Prosjekt og utbygging.
• Bidra til etablering/forbedring av standarder innenfor prosjektutvikling og -gjennomføring i selskapet


Fremdriftsplanlegging og -styring: inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende oppgaver:

• Utarbeide og vedlikeholde byggherrens overordnede fremdriftsplan basert på omforent PNS for prosjektene/programmet ihht. selskapets systemer, verktøy og retningslinjer.
• Lede og koordinere prosessen med etablering og oppdatering av baseline og S-kurver som inngår som del av prosjektets styringsbasis. Dette arbeidet utføres i nært samarbeid med prosjektledelsen og prosjektdeltagere.
• Sørge for god kvalitet av prosjektplan ved å identifisere og analyse kritisk linje.
• Koordinering og vurdering av prosjektets fremdriftsplan mot operativ drift, og mot andre pågående prosjekter.
• Kontrollere at kontraktsparters aktiviteter for fremdriftsplanlegging og fremdriftsoppfølging skjer i henhold til kontrakten og prosjektets krav.
• Bistå leverandører og kontraktsparter i utvikling og planlegging av detaljerte planer ved behov.• Innarbeide kontraktsparters og leverandørens framdriftsplaner i prosjektets tidsplaner og tilrettelegge for god koordinering mellom kontraktsparter.
• Vurdering av fremdriftskonsekvenser for endringsordre i kontrakter.
• Løpende oppfølging av prosjektets fremdriftsplaner og utarbeide månedlig rapportering av fremdriftsstatus.

Requirements

1. Minimum 3-5 års erfaring som fremdriftsplanlegger i fortrinnsvis bygg og anleggs-prosjekter, O&G eller annen sammenliknbar bransje.
2. Erfaring fra fremdriftsprogrammet MS Project, Safran eller tilsvarende.

Følgende faglige områder vil bli vektlagt (evalueringskrav):

3. Erfaring fra prosjektgjennomføring i sammensatte komplekse prosjekter, programmer og portefølje. Varighet og omfanget i rollen og overføringsverdi fra referanseprosjekter vil bli vektlagt
4. Kompetanse og erfaring med effektiv bruk av digitale støtteverktøy for prosjektgjennomføring, f.eks. Pims 365 eller tilsvarende.
5. Formell kompetanse innen prosjektledelse og/eller prosjektstyring, herunder sertifiseringer, teller positivt.
6. Godkjent bakgrunnssjekk og politiattest for å kunne utføre arbeid for vår oppdragsgiver er påkrevd

Personlige egenskaper (skal-krav):

– Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
– God helhetsforståelse, men også faglig detaljkunnskap
– Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
– Selvstendig, strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
– Gode samarbeidsevner og god relasjonsbygger
– Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
– Evne og vilje til å følge prosedyrer og arbeidsbeskrivelser.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Senior recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28139