Fremdriftsplanlegger – Trondheim

Introduction

Arbeidssted: Trondheim
Oppstart: Medio August
Varighet: 05.08.2026 med mulighet for opsjon inntil 1 år

Function

Arbeidsoppgaver
• Kvalitetssikring av innrapportert informasjon fra leverandører
• Utarbeidelse av målplan, prognoser, analyse av trender og kritisk-sti
• Bistå prosjektet med utarbeidelse av anbudsdokumenter og kontrakter
• Bidra aktivt i etablering av detaljerte fremdriftsplaner for arbeider som skal utføres i “stille/frie” perioder

Requirements

Kompetansekrav
• Høyere teknisk eller økonomisk utdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagområde 
• Minimum 5 års erfaring fra fremdriftsplanlegging i investeringsprosjekter (industri, infrastruktur eller annet)
• Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
• Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor fremdriftsplanlegging av store prosjekter
• God kjennskap til planleggingsverktøyet Primavera er ønskelig 
• Kunnskap om usikkerhetsanalyse-tid er ønskelig 
• Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

 

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com
#LI-CS1

Location

ID

Job ID: #32754