HMS Inspektør – Haugesund

Introduction

Work Location: Haugesund
Duration: 23.01.23, 06.02.23, 13.02.23, 20.02.23, 27.02.23, 06.03.23
Until: 30.06.23
Num Posistions: 6

Rotasjon; 14/21 dag – natt
– Rotasjon 2 uker, 3 uker fri. Nattskift og dagskift, 12timer
– 14 dager dag – 14 dager natt, neste rotasjon blir motsatt; den som gikk dag går natt neste rotasjon)


Function

• Rapportere til HMS leder i prosjekt
• Følge opp HMS i prosjekt
• Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS arbeid
• Delta i risikovurderinger, Sikker jobb analyser, før jobb samtaler, vernerunder og HMS møter
• Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet
• Motivere personell til å bidra i det forebyggende HMS arbeidet, som HMS rapportering av observasjoner og hendelser

Requirements

Krav til utdannelse;
• Utdanning innen HMS er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Krav til arbeidserfaring:
• Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg

Krav til kvalifikasjoner;
• Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
• Gode samarbeidsevner
• Fleksibel for skiftarbeid kveld, natt, helg

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1

Location

ID

Job ID: #28914