HMS Inspektør I prosjekt – Tjeldbergodden

Introduction

Work Location: Tjeldbergodden
Duration: Snarest – 30.4 2023

Function

Ansvar:
– Påse at styringssystemet og gjeldende krav følges av alle på Site i prosjektet, inkludert underleverandører.
– Bidra aktivt til at prosjektet, WGN og kunde når sine HMS-mål.
– Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter på site.

– Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.
– Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan på TBO
– Påse at alle prosjektmedarbeidere på TBO får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.
– Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.
– Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.
– Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater på Site til prosjektledelsen.
– Delta i HMS møte på Site.

Requirements

Utdanningskrav:
– Ingeniør eller tilsvarende.
– Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse.

Erfaringskrav:
– Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid.

Spesielle krav:
– Gjennomført grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
Gjennomført grunnleggende kurs i sikkerhet.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28325