HMS inspektør – Sandefjord

Introduction

Work Location: Offshore
Duration: 02.01.2023 – 30.04.2023
Offshore: 2/2 rotasjon

Function

Organisatorisk

 • Stillingen rapporterer til Installasjonsleder offshore.
 • Stillingen vil ha støtte fra prosjektledelsen på land, med spesiell kontakt med HMS-leder, samt onshore Construction & Complietion team

Arbeidsoppgaver:

 • Generelt følge opp HMS-forholdene i prosjektet offshore under HAP og bidra til at prosjektet når sine HMS-mål
 • Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS-arbeid
 • Påse at personellet jobber iht. krav i gjeldende prosedyrer og instrukser samt følger retningslinjer gjeldende for installsjonen og prosjektet
 • Ha en koordinerende rolle for «onboarding» når personellet mobiliserer offshore (med dette avlaste installasjonsleder)
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet og på installasjonen totalt
 • Delta aktivt i risikovurderinger, før-jobb-samtaler, vernerunder, sikkerhetsmøter
 • Motivere personellet til aktivt å bidrag i det forebyggende HMS-arbeidet, herunder rapportere HMS-forhold (observasjoner)
 • Fremme god kommunikasjon og positive holdninger på tvers av arbeidslag og disipliner
 • Gjennomgang og analysering/trending av innrapporterte observasjoner

Requirements

 • Min. 3 års ingeniørutdanning, alternativt fagskole/fagbrev, eller tilsvarende – Fordel hvis noe utdannelse innen HMS-relaterte fag.
 • Min. 5 års erfaring fra relevant arbeid, hvorav min. 3 års erfaring fra praktisk HMS-oppfølging på byggeplass onshore og/eller offshore (fordel med offshore-erfaring)
 • Lang og relevant erfaring kan veie opp for noe utdannelse

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1

Location

ID

Job ID: #28868