HMS Koordinator – Haugesund

Introduction

Work Location: Haugesund
Duration: ASAP – 31.12.23

Function

• Rapportere til HMS leder i prosjekt
• Følge opp HMS i prosjekt
• Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS arbeid
• Samordne og rapportere HMS resultater internt/eksternt
• Initiere og delta i risikovurderinger, Sikker jobb analyser, før jobb samtaler, vernerunder og HMS møter
• Samarbeide med vernetjenesten i prosjekt
• Motivere personell til å bidra i det forebyggende HMS arbeidet, som HMS rapportering av observasjoner og hendelser
• Støtte prosjektorganisasjon med opplæring og instruksjoner vedrørende HMS prosesser, systemer og verktøy

Requirements

Krav til utdannelse;
• Utdanning innen HMS på bachelor/masternivå er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Krav til erfaring;
• Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg

Krav til kvalifikasjoner:
• Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
• Gode samarbeidsevner
• God IKT og systemkompetanse

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1


Location

ID

Job ID: #29381