HMS Koordinator (Inspektør) – Haugesund

Introduction

Location: Haugesund
Duration: ASAP – 31.07.2024

3 ressurser søkes med oppstart i rotasjon på følgene datoer:

1. 30.10.23
2. 10.11.23
3. 22.11.23

Vi ønsker 3 HMS koordinatorer (inspektører). De vil gå i rotasjon, 2 uker på, 3 uker av. Primært dagskift

Function

• Rapportere til HMS leder i prosjekt
• Følge opp HMS i prosjekt
• Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS arbeid
• Delta i risikovurderinger, Sikker jobb analyser, før jobb samtaler, vernerunder og HMS møter
• Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet
• Motivere personell til å bidra i det forebyggende HMS arbeidet, som HMS rapportering av observasjoner og hendelser

Requirements

Required Education:

• Utdanning innen HMS er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Required Work Experience:

• Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg

Required Qualifications:

• Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
• Gode samarbeidsevner
• Fleksibel for 14-21 rotasjon

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1


Location

ID

Job ID: #30854