HMSS koordinator / leder – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen, Kollsnes
Duration: 01/02/2024 – 28/02/2026

Function

Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner i samsvar med våre mål og prioriteringer, samt kundens forventninger
• Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter og påse at disse implementeres i avdeling og i prosjektene.
• Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor avdelingens og kontraktens mål for helse, miljø, sikkerhet og sikring
• Delta i risikovurderinger i ulike prosjektfaser
• Samordne og rapportere HMSS resultater internt/eksternt til kunde
• Samarbeide med kunde og underleverandører og påse at HMS krav og forventninger blir ivaretatt
• Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
• Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMSS prosesser, systemer og verktøy
• Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene

Requirements

Required Education:

  • Utdannelse innen HMS/Teknisk sikkerhet på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan
  • kompensere for manglende formell utdannelse

Required Work Experience:

  • Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg

Required Qualifications:

  • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
  • Gode samarbeidsevner
  • Fleksibel for skiftarbeid kveld, helg

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1


Location

ID

Job ID: #31661