HMSS koordinator og Inspektør – Kårstø

Introduction

Location: Kårstø
Duration: 05/08/2024 – 13/08/2024
Number of openings: 3

Function

Job Responsibilities:

 • Rapportere til HMS leder i prosjekt
 • Følge opp HMS i prosjekt
 • Være proaktiv og jobbe systematisk med forebyggende HMS arbeid
 • Delta i risikovurderinger, Sikker jobb analyser, før jobb samtaler, vernerunder og HMS møter
 • Samarbeide med vernetjenesten i prosjektet
 • Motivere personell til å bidra i det forebyggende HMS arbeidet, som HMS rapportering av observasjoner og hendelser og saksbehandling av HMS rapporter

Requirements

Required Education:

 • Utdanning innen HMS er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning

Required Work Experience:

 • Relevant erfaring fra petroleumsrelatert / fornybarrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg

Required Qualifications:

 • Kandidat må være utadvendt og proaktiv, og ha evnen og snakke med alle typer mennesker.
 • Hen skal stille åpne spørsmål og være vennlig og imøtekommende, men også bestemt dersom hen opplever/ser overtredelser i felt, og våge å gripe inn.
 • Mesteparten av arbeidstiden skal tilbringes ute i felt.
 • Ugunstig arbeidstid (Skift/Overtid/Helg) må påregnes i perioder.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner Kunnskap om programmer:
 • Selskapets PIMS HSSE og Risk
 • Selskapets Synergi
 • Standard MS programmer.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com
#LI-TN1

Location

ID

Job ID: #32611