Hovedbyggeleder – Ørlandet

Introduction

Varighet: 07.02.2022-31.12.2026

Function

 • Byggeleder skal ha koordinatoransvar for utføring av større nybyggings-/renoveringsarbeider
 • Byggelederen vil være ansvarlig for koordinering tverrfaglig
 • Deltaker i prosjekteringsgruppe
 • Ansvarlig for å gjennomføre RISK-analyser i hovedsak rettet mot operativ drift
 • Oppfølging av asfaltarbeider vil også kreves
 • Byggeleder vil også ha oppfølging av prosjekteringsarbeider

Requirements

 • Må ha erfaring som koordinatoransvarlig for utføring av større nybyggings-/renoveringsarbeider
 • Må ha minst 2 års erfaring fra militær/sivil operativ flyplass
 • Må ha erfaring fra ny infrastruktur, vei vann og avløp
 • Fremdrift, kvalitet og økonomioppfølging
 • Må ha erfaring som ansvarlig for koordinering tverrfaglig
 • Må ha erfaring med oppfølging av prosjekteringsarbeider
 • Må ha erfaring fra gjennomføring av RISK-analyser i hovedsak rettet mot operativ drift av flyplass
 • Må ha erfaring fra asfaltarbeider
 • Generell erfaring som Prosjekt- og Bygge-leder må være minimum 10 år
 • Må ha erfaring fra store prosjekter
 • Krav til utdannelse: Ingeniør, helst bygg og anlegg
 • Erfaring fra prosjekter med strenge sikkerhetskrav

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #26204