Hovedbyggeleder – Værnes

Introduction

Arbeidssted: Værnes
Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år,mulighet for opsjon 6+6 måneder

Function

 • Sikre gjennomføringen i anleggsprosjektet.
 • Koordinere mot Prosjektgruppen med prosjektledere og ha ansvaret for byggeledere i prosjektet.
 • Implementere en kvalitetsplan for å sikre at egne arbeider utføres i henhold til gjeldene forskrifter og kontraktens krav.
 • Utarbeide kontrollplan for rutinemessige og spesielle kvalitetskontroller som skal utføres for å verifisere at kontraktens krav, gjeldene offentligrettslige krav samt kvalitetsplan oppfylles.
 • Dokumentere at kontroll i henhold til planen er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte krav.
 • Delta på oppstartsmøte ved egen kontraktsinngåelse, og ellers alle møter som PL innkaller til.
 • Oversende månedsrapport for prosjektet til PL.
 • Bistå kunden ved evt. rettslige konflikter med entreprenører og leverandører.

Requirements

Minimum kompetansekrav:

 • Minimum 5 års erfaring som byggeleder.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/ NATO Secret
 • Utdanningsnivå: Bachelor innenfor relevant fag (legges vekt på VA). Erfaring kan kompensere for utdanningskrav.

Det er ønskelig og vil bli positivt vektlagt at kandidat har:

 • Erfaring fra tilsvarende prosjekter iht. størrelse og kompleksitet
 • Generell erfaring fra byggelederfaget
 • Erfaring med kontraktsoppfølging
 • Erfaring fra gjennomføring av skjermingsverdige prosjekter for offentlige byggherrer.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1


Location

ID

Job ID: #29930