HSSEQ Professional – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger

Contract Period: 14.06.2021 – 31.12.2022

Function

 • Bidra og fasilitere miljøaspekt oppganger som skal gjennomføres i ulike fase, for identifisering av sannsynlighet og miljørisiko.
 • Bidra og fasilitere i relevante BAT (best available technique) vurderinger og gjennomganger
 • Utredningsprogram og konsekvensutredning
 • Gi support til prosjekt på ytre miljø aspekter og delta på relevante gjennomganger
 • Jobbe opp mot alliansene for å støtte dem på leveranser hvor ytremiljø ivaretas.
 • Identifisere og gi god veiledning rundt ytre miljø risikoer i prosjektene.

Requirements

 • Du må ha en bred erfaring innenfor fagfeltet ytre miljø og det er en fordel om du har erfaring med prosjekt arbeid.
 • Du må ha god kjennskap til regelverk innenfor fagfeltet. Det er en fordel om du har kompetanse innen ny miljørelatert teknologi og innføring av dette er en fordel. I tillegg til kjennskap til energieffektive- og lavutslippsløsninger og drift.
 • Kompetanse innen miljø- og energiledelse og kravene i relevante ISO standarder (14001- miljøstyring og 50001 – energi).
 • Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, men også evne til god kommunikasjon mot interne aktører og eksterne leverandører.
 • Den som fyller stillingen, må være i stand til å føre både faglig og politisk krevende dialog med miljømyndigheter og andre parter. Evne til å prioritere oppgaver innenfor rollen som støttefunksjon mot flere prosjekter.
 • Du må ha samarbeidsevne, motivasjon, ha beslutningsevne og være fleksibel.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen
Senior Recruitment Manager
trine.nilsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24180