IKT konsulent – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest mulig etter 15.08.2024
Varighet: 31.08.2025 med mulighet for forlengelse

Function

Følgende overordnede oppgaver tillegges (ikke utfyllende):

  • Etablering av tilpassede språkkurs til definerte brukergrupper.
  • Etablering av realkompetansevurderinger i ulike former.
  • Etablering av arbeidstidsrutiner innenfor gjeldende regelverk.
  • Etablere et system for oppfølging, kvalitetssikring og kompetanseheving av lærebedrifter
  • Kommunikasjon på tvers av ulike nivåer av interessenter innen utdanning og kompetanse.

Requirements

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra digitaliseringsprosjekt, gjerne gjennom rolle som leder. 
  • Erfaring fra komplekse organisasjoner med å håndtere komplekse prosesser som griper inn i hverandre i ulike miljøer. Bør kunne jobbe under smidige rammeverk (dynamisk) frem mot målet.
  • Erfaring med endringsledelse.
  • Erfaring med gevinstrealisering.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Recruitment Manager
christine.skodvin@dovregroup.com
#LI-CS1

Location

ID

Job ID: #32736