Ingeniør – Bergen

Introduction

Work location: Bergen

Function

• Utføre oppgaver som følger tildelte funksjoner i en eller flere prosjektorganisasjoner i henhold til tildelt tid og kost. Dette kan omhandle oppgaver som estimering, planlegging, rapportering, prosjektering, tilbudsevaluering, teknisk leverandøroppfølging, installasjonsoppfølging, mekanisk ferdigstillelse etc.
• Bidra til å sikre at disiplinens leveranser oppfyller krav gitt i lover, forskrifter og gjeldende styrende dokumentasjon hos firmaet og Kunde
• Rekvirere materiell i tildelte prosjekter
• Utføre offshore befaringer, MC, commissioning ved behov
• Identifisere og utarbeide tekniske avklaringer/forespørsler i tildelte prosjekter
• Identifisere og rapportere til overordnet i prosjektorganisasjonen mulige endringer i arbeidsomfang.
• Verifisere leverandørdokumentasjon
• Supplere underlag til designdisiplinen for utarbeidelse av tegninger
• Ved behov delta i som feltingeniør under installasjonsarbeid
• Deltakelse i utarbeidelse av kostestimater knyttet til egen disiplin
• Kommunisere med andre disipliner i tildelte prosjekter
• Assistere med administrative oppgaver i sin gruppe/avdeling

MYNDIGHET OG FULLMAKTER:
• Utarbeide prosjektdokumentasjon

Requirements

• Sivilingeniør- eller ingeniørhøgskoleutdannelse
• Teknisk fagskole med minimum 3 års relevant erfaring med ingeniøroppgaver
• Fagbrev eller annen relevant bakgrunn med minimum 5 års relevant erfaringmed ingeniøroppgaver
• Teknisk tegner med minimum 6 års relevant erfaring med ingeniøroppgaver

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25082