Ingeniør – EIC – Bergen

Introduction

Location: Bergen
Duration: 02/10/2023 – 29/09/2024

Function

I rollen automasjonsingeniør vil du få delta på hele prosessen i prosjektet. Fra innledende dialog med kunden, ingeniørarbeid, samt installasjon og ferdigstilling offshore. Du vil få en spennende og variert hverdag, og få god kjennskap til alle fasene i prosjektet.

I den innledende fasen av prosjektet vil du gjennomføre befaring og utarbeide offshorerapporter. Videre vil du delta i studiefasen, opprette og utforme arbeidspakker. Det er viktig at du har en praktisk tilnærming til prosjektet og at du både kan tegne underlag, samt kontrollere disse. Du vil følge opp prosjektet både onshore og offshore. For rett kandidat kan det også bli aktuelt med installasjonsledelse, herunder oppfølging av arbeidslaget. Du vil jobbe selvstendig, men samtidig være en del av et tverrfaglig team. Sammen vil vi jobbe for å levere gode fremtidsrettede løsninger som er i tråd med våre kunders behov

Requirements

Vi søker deg som har fagbrev, fortrinnsvis gruppe L eller tilsvarende. Videre at du har relevant utdanning innen automasjon/kybernetikk/elkraft eller tilsvarende. Vi ser også helst at du har noen års relevant erfaring i rollen som automasjonsingeniør. En ingeniør hos oss vil i hovedsak inngå i prosjektteam og jobbe med et bredt utvalg av spennende ingeniøroppgaver for offshoremarkedet i varierte og krevende prosjekter. Dette krever at du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com
#LI-CH1


Location

ID

Job ID: #30827