Innkjøpsrådgiver – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 17.april
Varighet: 1.juli 2023, mulighet for forlengelse ut oktober 2023

Function

  • Bistand til å lede gjennomføring av anskaffelsesprosesser.
  • Anskaffelsene vil fortrinnsvis være rammeavtaler for kjøp av rådgivere, håndverkertjenester, administrative tjenester og IKT.
  • Skal benytte kundens maler og prosedyrer ved utførelsen av oppdraget.

Requirements

  • God kjennskap til å gjennomføre anskaffelser iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser
  • Høyere utdanning på masternivå
  • Mer enn 5 års relevant erfaring
  • Kjennskap til bygg – og anleggsektoren

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #29773