Instrument ingeniør – Sandefjord

Introduction

Work Location: Sandefjord
Duration: ASAP – 2 år
Num posistions: 3

Function

• Dokument- og tegningsreview, kartlegging og identifisering av scope i FEED
• Utarbeide designunderlag for estimering, plan og innkjøp i FEED og gjennomføring
• Formidle og presentere arbeid i FEED-fasen
• Oppdatere tegningsunderlag
• Utarbeide underlag og arbeidspakker for installasjon
• Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell, både pakkeinnkjøp og bulk.
• Være selvstendig ansvarlig for alle instrument leveransene i et prosjekt
• Site survey

Requirements

• Minimum 5 års erfaring fra multidisipline olje-og gass prosjekter med ansvar for instrumentering. fortrinnsvis modifikasjonsprosjekter
• Gode samarbeidsegenskaper, god forståelse av samhandlingen og kompleksiteten i et modifikasjonsprosjekt
• Feltinstrumenteringserfaring: fra å definere krav til utstyr, lage teknisk underlag til utstyret, være teknisk ansvarlig for innkjøp av dette og kvalitetssjekke dokumentasjon og utstyr.
• Erfaring fra å utarbeide designunderlag, utføre anleggsbefaring, evaluere type og leverandører, vurdere installasjonsmetode, samt lage underlag for installasjon av instrumentering. Erfaring og inngående kjennskap til relevante direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som f.eks ATEX, samt internasjonale standarder som IEC. Erfaring med kundens tekniske kravspesifikasjoner (TR’er) og NORSOK kan være en fordel, men ikke et krav.
• Gyldig Ex grunnleggende og FSE kurs er et krav

Utdannelse:
• Minimum Bachelor eller høyere

Ønskelig erfaring med verktøy:
• E-plan • SmartPlant Instrumentation • MS Visio • MS office • PIMS

Krav til språk: • Engelsk er arbeidsspråket i prosjektet, det stilles krav til gode kunnskaper innen engelsk skriftlig og muntlig.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Kristian Vaaga
Senior Recruiter
kristian.vaaga@dovregroup.com
#LI-KV1Location

ID

Job ID: #32454