Jobbsetter/Installasjonskoordinator for ISO-fagene – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Duration: 10.10.2022 – 10.10.2023

Organization

x

Function

• Dedikert person som skal ha som hovedoppgave å ivareta grensesnittet mot vår ISO-leverandør i en av våre pågående kontrakter
• Fremskaffe underlag fra egen engineeringsorganisasjon som så oversendes og danner grunnlaget for ISO-leverandørens estimering og jobbforberedelse.
• Være en pådriver og følge opp jobbforberedelse hos vår ISO-leverandør.
• Legge inn ny jobber og operasjoner på plan ut fra beskrevet arbeidsomfang
• Tett kommunikasjon med engineering, installasjon og ISO-leverandør
• Rapportere til disiplinleder piping
• Oppfølging av estimater og fakturaer fra leverandøren
• Bidra aktivt med å dele erfaringer og “best practice” med kollegaer og leverandør
• Observere tekniske forhold og foreslå/bidra til tekniske forbedringer

Requirements

• Teknisk fagskole/fagbrev.
• 5-10 års relevant erfaring fra et av ISO-fagene innen offshore arbeid / oljerelatert industri, gjerne som formann.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
• Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
• God skriftlig fremstillingsevne
• Kommersiell forståelse fra ISO-kontrakter
• Erfaring fra engineering miljø

Ønsket:
• God kjennskap til systemer som IFS, Proarc, SAP

Personlige egenskaper
• Strukturert, selvgående og initiativrik.
• Ansvarsfull, utadvendt og positiv.
• Evne til å kommunisere, samarbeide og være løsningsorientert.
• Norsk og engelsk språkelig

Diverse info
• Litt reising må påregnes

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Mona Høitomt
Key Account Manager
mona.hoitomt@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28302