Deliverable Responsible

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Project Management

  Talent Acquisition Professional

  Oslo, Norway
  • End-to-end ansvar for rekrutteringsprosessen • Ansvar for stillingsevaluering, jobbanalyse og innplassering i vårt stillingssystem (GRIP) •

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Deliverable Responsible

Arbeidssted: Stavanger 

Start dato: 03.06.2019 - 30.06.2020

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Utarbeide og verifisere teknisk og administrativ dokumentasjon.
 • Produksjonsoppfølging.
 • Samkjøre disiplin på tvers av leveranser i prosjekt.
 • Support under installasjon og commissioning fasen.
 • Bistå avdelingsledere med input og tilrettelegging av administrative aktiviteter/oppgaver.
 • Koordinere BPM (QA) prosesser internt i teknologi området.
 • Delta i oppbygging og vedlikehold av salgsunderlag i sammen med produktansvarlig og avdelingsleder.

Requirements

 • Vi ønsker å knytte til oss positive, innsatsvillige medarbeidere med teknisk utdannelse innen offshore/maritim industri, med erfaring fra offshoreindustrien. Administrativ tilleggsutdannelse innen prosjektledelse/økonomi er å foretrekke, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Dette er en unik mulighet for deg med teknisk bakgrunn som ønsker å videreutvikle deg innen administrasjon og ledelse.
 • En må kunne arbeide selvstendige og strukturert men samtidig være en god lagspiller og bidra i et hektisk og uformelt miljø som er i stadig utvikling.
 • Vi legger også vekt på gode evner til å kommunisere, både på norsk og engelsk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 530

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Olav Halvorsen
olav.halvorsen@dovregroup.com

Closing date

2019-05-06 12:00:00
Rogaland, Norway
Project Management