Digital Technician

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  Senior Engineer Telecom

  Oslo, Norway
  Telecom design for a study phase unmanned Oil and Gas topside project Define, specify and design telecom systems for platforms and field engineering
 • Information Technology

  Senior Data & Information Professional

  Rogaland, Norway
  We are strengthening our team of Sr. Data and Information Professionals, due to increased workload General purpose of the role Provide specialized

Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract position: Digital Technician


Work Location: Stavanger

Contract Period: 01/02/2021 - 01/02/2022

Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time.

Company information

Sikre at selskapets strategier, planer og styringssystemer er forstått og blir fulgt opp på en aktiv og lojal måte innenfor arbeidsområdet som tilligger stillingen med særlig fokus på;

• helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK),

• driftsmessig effektivitet og sikkerhet,

• tids- og kostnadsbevissthet,

• produksjonsmål.

Være integrert i offshoreorganisasjonen gjennom planlegging, utførelse og tilsyn av driftsaktiviteter inkludert gjennom samarbeid med myndigheter, tredje parter og leverandører. Koordinere med selskapets landorganisasjon etter behov. Sørge for at mål for egen stilling og organisasjonsenhet blir oppnådd samt bidra til at selskapets øvrige mål blir oppnådd.

Description

Hovedansvarsområder:

Utføre daglig drift, tilsyn og vedlikehold av feltets digitaltekniske systemer og utstyr gjennom å:

• Forberede, gjennomføre og kontrollere vedtatte arbeidsprogrammer.

•Samarbeide med ledelse og aktuelle faggrupper inkludert leverandører iht. gjeldende rutiner, avtaler og behov samt delta i aktuelle møter.

•Løse planlagte og uforutsette arbeidsoppgaver effektivt og iht. gitte krav.

• Rapportere relevante forhold om anlegg og tilhørende utstyr iht. etablerte rutiner og behov.

• Følge regler, forskrifter og beste praksis og se til at nødvendige tillatelser, godkjennelser og sertifikater alltid foreligger og er oppdaterte.

• Delta i feilsøking på aktuelle systemer og opprette meldinger basert på funn.

• Forberede arbeid på trykk-/spenningsatt utstyr samt tilbakestilling (isolering).

• Sørge for at nødvendig forbruksmateriell og reservedeler er tilgjengelig.

• Rapportere avvik og foreslå forbedringer.

• Se til at dokumentasjon av anlegg og tilhørende utstyr foreligger og blir holdt oppdatert.

• Forberede, gjennomføre og følge opp utviklingssamtaler samt gi innspill om kompetanseutviklingsbehov gjennom aktiv bruk av gjeldende systemer for personellutvikling.

• Sørge for punktlig overlevering av status, planer og arbeidsoppgaver ved vaktskifter/avløsninger.

• Utføre andre relevante oppgaver pålagt av leder inkludert å være stedfortreder ved behov, men uten å komme i konflikt med kjerneoppgaver.

_________________________________________________________________________________

HMSK-roller og ansvar:

Delta i HMSK-arbeidet innen eget ansvarsområde med proaktiv holdning gjennom å:

• Utvise høy HMSK-standard og -adferd i tråd med selskapets visjoner, verdier og retningslinjer.

• Være årvåken mot risiko og mulige farlige situasjoner gjennom barrieretenkning.

Stillingen skal i tillegg dekke beredskapsroller beskrevet i beredskapsplanen.

Requirements

..

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

23 028

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Trine Nilsen 

trine.nilsen@dovregroup.com

Closing date

2020-12-10 12:00:00
Rogaland, Norway
Information Technology