Elektro ingeniør høyspent

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Electrical

  Electrical System Design Responsible - High Voltage

  Rogaland, Norway
  Provide lead functionality towards Project electrical system design personnel Identify deliverables, quality requirements and qualifications required
 • Electrical

  Electrical Engineer

  Rogaland, Norway
  Perform and verify design of electrical installations FEBDOK calculations Define and design heat trace requirement in accordance with P&IDs

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements request. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Elektro ingeniør høyspent.

Arbeidssted: Stavanger
Startdato: ASAP - 31.12.2022

Søkere vil bli fortløpende vurdert. Oppstart så snart som mulig.

Description

Typiske prosjekttyper:

 • Høyspent prosjektering av landstasjoner og offshoremoduler ifølge med elektrifisering av plattformer. Inkluderer AC stasjoner, EDSA/Paladin beregninger o.l, systemansvar/systemdesign, AC /DC transformering, kompensering
 • Modifisering av prosessanlegg på land og offshore. Inkluderer overgang fra turbindrevet kompressor til elektriskdrevet kompressor med el motor på 11 til 20MW. Utskifting av tavler, kontrollsystemer, tie in mot eksisterende el. anlegg
 • Tie-in prosjekter og studier. Dette er typisk tilknytting av ubemannede installasjoner til eksisterende plattformer (Ubemannede plattformer eller subsea template). Dette inkludere strømforsyning mellom installasjoner offshore
 • Prosjektering av moduler som inkluderer kompressor, injeksjon pumper, prosessbehandling, hjelpesystemer

Ansvar:

 • Detalj prosjektering/engineering elektro
 • Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både studier og realisering av større EPCI prosjekter
 • Utarbeide underlag for jobbpakker, jobbsette og lage uttestingsprosedyrer
 • Utføre endringer i Tag og Doc register i våres og kundens systemer
 • System filosofi kompetanse innenfor Elektriske Høyspenning Forsyningsanlegg
 • Kunne utarbeide tekniske rekvisisjoner og følge opp Leverandører (PRE rolle) innenfor Høyspenningsutstyr (Transformatorer, turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering, Høyspent tavler og GIS (Gas Insulated Switchgear) etc.)

I tillegg til vanlig prosjektering kan du også ha ansvar for:

 • Elektro systemdesign, analyse og beregninger av kraftsforsyningsnett eller forsyningsnett
 • Design av elektro forsyningssystem
 • Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør, kvalifisering av teknologi
 • Utprøvingsprosedyrer og jobbpakker

Utdanning:

 • Ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master innen elkraft

Arbeidserfaring:

 • Min 5 års erfaring fra on- / offshore arbeid. Både nye anlegg og modifisering på anlegg i drift
 • Kjennskap til NEK / IEC / NORSOK /ATEX regelverk
 • Relevant erfaring med transformatorer, statisk frekvensomformer (SFC), elektrisk turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering
 • Erfaring fra større prosjekter og studier der et eller flere av følgende tema er dekket: elektrifisering land/hav, transformatorstasjoner, høy- og lavspent prosjektering en fordel

Kvalifikasjoner:

 • Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
 • Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat
 • Offshore kurs med godkjent helseerklæring ønsket

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 133

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Halvorsen, Olav
olav.halvorsen@dovregroup.com

Rogaland, Norway
Electrical